Glasvezel in het buitengebied

Dit item is verlopen op 20-02-2018.

Er bestaat zoiets als een ‘glaskaart’ van Nederland (b.v. via www.stratix.nl). Ofschoon een associatie met glastuingebieden voor de hand ligt, laat deze kaart toch iets anders zien. Op de kaart staat bijvoorbeeld per gemeente aangeven hoeveel huishoudens al zijn aangesloten op een glasvezelkabel, en dus voorzien van de mogelijkheid van snel internet. Hoe roder de gemeente, hoe hoger het percentage dat een dergelijke aansluiting heeft.

Albrandswaard is op die kaart diepdonkerrood. En dat klopt ook wel; met 94% glasvezelaansluitingen is Albrandswaard een van de koplopers in Nederland. Daar zijn wij best een beetje trots op. Maar er is een keerzijde. Het betekent namelijk dat 6% van onze inwoners nog geen glasvezelaansluiting heeft. Dat lijkt weinig, maar het gaat toch over meer dan 400 huishoudens., met name in ons buitengebied. En het lijkt erop dat hoe kleiner het percentage, hoe moeilijker het is deze ook aangesloten te krijgen. Dat heb ik de afgelopen tijd wel gemerkt.

Het graven en aanleggen van kabels is een dure bezigheid. Zeker als er veel en ver moet worden gegraven terwijl het maar weinig aansluitingen per kabel oplevert. Het wordt nog lastiger als er ook in en door dijklichamen moet worden gegraven. Dan komt ook het Waterschap in beeld met hun - terechte - waakzaamheid over het waterbeheer en -bescherming in onze polders.

Een aantal jaren geleden is besloten de kabel te verkopen aan CIF. Dat betekent automatisch dat de gemeente niet meer beslist over waar welke kabels worden aangelegd. Wel heeft het College bij de verkoop de inwoners beloofd dat iedereen kosteloos wordt aangesloten op glasvezel. Bij de uitvoering is CIF echter met de aanleg gestopt bij de grenzen van de bebouwde kom.

Hierover zijn wij al een flinke tijd met CIF in gesprek, waarbij ook een delegatie van bewoners is betrokken. CIF is bereid te investeren in verdere aanleg, maar vraagt ook een bijdrage van anderen. De gemeente is daarbij gebonden aan regels omtrent staatssteun die grenzen stelt aan de financiële bijdrage van onze kant. Mede daarom kan het college de belofte van gratis glasvezel voor iedereen, niet nakomen. Er zal dan ook een bijdrage worden gevraagd van de bewoners om wie het gaat.

In samenspraak met CIF en de betrokken bewoners is nu besloten een behoeftepeiling te doen bij de ruim 400 huishoudens. Binnenkort worden zij dan ook door CIF benaderd met een voorstel. Aan de hand van dit voorstel kunnen zij aangeven of er interesse is voor een aansluiting op glasvezel. Ik zou alle betrokken bewoners willen vragen dit vooral ook te doen. Ook als u afziet van een aansluiting, willen wij dat graag weten. Houdt u dus uw brievenbus in de gaten.