Geld heb je nooit genoeg…

Dit item is verlopen op 20-02-2018.

Het is u vast al eens opgevallen, maar mijn columns gaan tot dusver maar zelden over mijn eigen portefeuille. Vaker gaan ze over zaken die mij bezighouden en nog vaker over zaken die mij verbazen. Verbazing is namelijk een buitengewoon positieve levenshouding; althans zo ervaar ik dat.

Het komt wellicht ook wel omdat er inhoudelijk niet zoveel spannends is te melden over de portefeuilles waar ik verantwoordelijk voor ben. Dat dit zo is, wil overigens niets zeggen over het belang van de inhoud ervan. Minimabeleid en armoede zijn beslist van groot belang, zeker voor mij persoonlijk. Net als het aan het werk helpen (en houden!) van mensen die (te) lang inactief zijn geweest. Daar heb ik al eens een column aan besteed.

Maar financiën, het geld zeg maar, is toch voor velen eerder een gaap-moment. Ik bedoel, met een discussie over pecunias leuk je geen verjaardag op. Dan is het ofwel oersaai, ofwel het ontaardt in een enorme ruzie. Wellicht schrijf ik er om die reden niet over… om de angst dat u na drie regels uit pure verveling de pagina al omslaat.

En toch is dat eigenlijk vreemd. Politiek gaat immers in hoofdlijnen om geld. Of de verdeling ervan. Want hoe je het ook wendt of keert, van geld heb je nooit genoeg. De wensen die binnen onze gemeente leven, zijn talrijker dan de munten die er tegenover staan. Geld verdelen is daarmee dus eigenlijk het verdelen van schaarste. De ene wens inwilligen, gaat bijna automatisch ten koste van een andere wens. Of het nu gaat om een kunstgrasveld voor de voetbal, een nieuw onderkomen voor een vereniging of een grotere rijbak voor ruiters. En ook actueel: het openhouden van een zwembad of het blijven investeren in kwalitatief goed bibliotheekwerk.

De afweging waar het geld wel en waar het geld niet aan wordt uitgegeven, is voor elk college lastig. Het is ieder jaar weer een hele klus om alle wensen die er leven af te strepen tegen het beschikbare geld. Uitgangspunt is dat de uitgaven nooit hoger mogen zijn dan de inkomsten; in vaktermen een ‘sluitende begroting’. Het is uiteindelijk de gemeenteraad die de definitieve keuze van deze verdeling maakt.

De voorbereidingen voor de begroting van 2018 zijn al begonnen in januari van dit jaar. Over twee weken buigt de gemeenteraad zich over de voorjaarsnota: het eerste concept van de begroting 2018, met daarin ook de eerste verdeling van het geld. De begroting die het college voorlegt is wederom sluitend, wat mij zeer tevreden stemt. Nu afwachten of deze voorgestelde eerste verdeling van het geld ook de goedkeuring van de gemeenteraad krijgt. Discussie mag, graag zelfs! Alleen op die manier worden de keuzes die moeten worden gemaakt, ook bewust genomen.