APV, weg ermee?

Dit item is verlopen op 20-02-2018.

Hondenpoep op straat is voor veel mensen een grote ergernis, ook in Albrandswaard; het hoort er niet te zijn. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zegt daarover het volgende:

Artikel 2.58 - Verontreiniging door honden, paarden en pony’s

  1. De eigenaar of houder van een hond, paard of pony’s is verplicht ervoor te zorgen dat die hond, paard of pony, indien deze zich op een openbare plaats bevindt, zich niet van uitwerpselen ontdoet.
  2. Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing:
    a. op door het college aangewezen plaatsen
    b. indien de eigenaar of houder van de hond, paard of pony ervoor zorgt dat de uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd.
  3. De eigenaar of houder van een hond, paard of pony’s is verplicht, indien hij zich op een openbare plaats bevindt, een doeltreffend hulpmiddel bij zich te hebben dat geschikt is voor verwijdering van de uitwerpselen.
  4. De eigenaar of houder van een hond, paard of pony, die zich met hond, paard of pony op een openbare plaats bevindt, is verplicht dit hulpmiddel op eerste vordering van een toezichthoudend ambtenaar te laten zien.

Conclusie: het mag niet, maar het staat er wel heel erg ambtelijk. Het is bovendien niet te handhaven, want dat kan alleen bij heterdaad en dat heb je vrijwel nooit.

De APV is bedoeld om ons leefmilieu te beschermen en grip te hebben op het gedrag van mensen. Natuurlijk zijn de rechten van inwoners verzekerd en is er altijd ruimte voor demonstratie en betoging. Maar er zijn ook nadelen: sommige regels zijn onduidelijk of maken het de samenleving nodeloos ingewikkeld. Een ander nadeel is dat zonder handhaving regels geen nut hebben. De vraag is dus of je die regels niet moet veranderen of misschien zelfs wel verwijderen.

De komende tijd werken we in Albrandswaard onze APV bij. Daarbij kijken we eerst welke regels er nu zijn en welke we echt nodig hebben. Maar als we regels opheffen is het gedrag nog niet veranderd. Het beste werkt sociale controle. Als we bijvoorbeeld hondenpoep allemaal onacceptabel vinden, spreken we de baasjes aan. Hoe lastig het ook is als dat de buren zijn….

Deze en andere dilemma’s bespreken we zo veel mogelijk met onze inwoners, verenigingen, ondernemers, Buurt Bestuurt, buurtpreventieteams enzovoorts. Onder andere tijdens een inloopavond op dinsdag 20 juni in het gemeentehuis. Iedereen is dan welkom om een bijdrage te leveren. Is er dus een regel die u dwarszit? Of moeten we iets gaan toestaan dat nu niet mag? Of heeft u een andere bijdrage? Kom dan naar het gemeentehuis, zodat ook uw stem gehoord wordt. Dan hebben we binnenkort een APV die weer helemaal is toegesneden op het Albrandswaard van vandaag.