2017

Dit item is verlopen op 20-02-2018.

Nu de feestdagen weer voorbij zijn en de jaarwisseling achter de rug, ligt er weer een maagdelijk jaar op ons te wachten. Je hoeft geen helderziende te zijn om te kunnen voorspellen dat het een bijzonder jaar zal worden. En dat wel om een groot aantal redenen.

Internationaal, met het aantreden van een nieuwe president in de Verenigde Staten; wellicht de enige politicus waarvan je zou hopen dat hij zijn verkiezingsbeloften niet nakomt. De start van de Brexit in maart, als de Britse premier haar belofte wel nakomt. En ook de (parlements)verkiezingen in Duitsland en die voor de president in Frankrijk.

Vier internationale ontwikkelingen die een grote stempel zullen drukken op onze toekomst.

Nationaal zijn natuurlijk de verkiezingen voor de Tweede Kamer van groot belang. Peilingen blijken maar al te vaak dagkoersen, waar geen pijl op te trekken valt. Maar het heeft er alle schijn van dat wij in maart een verkiezingsuitslag zullen krijgen, waarmee het nog een fiks karwei wordt om daar een regering mee te vormen; met een stabiele meerderheid in de Tweede en de Eerste Kamer. Wellicht dat op de uitslagenavond al wordt gespeculeerd hoe lang het duurt voordat we opnieuw naar de stembus zullen moeten.

De stembusgang die in ieder geval al vaststaat is die in maart 2018, voor de gemeenteraad. Lokaal zullen we daar het komende jaar ongetwijfeld wat van gaan merken. Verkiezingskoorts is wat dat betreft een besmettelijk virus. Hoe onvoorspelbaar de politiek ook mag blijken te zijn, politici zijn dat in hun gedrag veel minder. En dat is in veel gevallen eigenlijk maar goed ook; ze zullen er in de Verenigde Staten nog eens met heimwee naar terugblikken.

Voor ons college geldt dat we aan ons tweede en tevens laatste volle kalenderjaar gaan beginnen. En in weerwil van alle ontwikkelingen internationaal en nationaal, is er genoeg te doen. Zware en minder zware discussies liggen nog op ons te wachten. Discussies die we graag afgerond zien voor het einde van dit kalenderjaar. Of dat er in ieder geval flinke stappen zijn gezet; soms ondanks de naderende gemeenteraadsverkiezingen.

Van hieruit in ieder geval de belofte dat we daar hard aan zullen blijven werken het komende jaar. Net als het vorige jaar blijven we hierover graag met u in gesprek. Dat kan vanaf dit jaar ook digitaal. Via Twitter al een tijdje, maar nu ook via onze Facebookpagina en WhatsApp. Net hiermee gestart, willen we graag van u weten hoe we dit verder kunnen uitbouwen en inrichten. Daar zullen we zelf mee gaan experimenteren, maar we kunnen ook daarbij niet zonder uw mening en ervaring.

Tot slot wil ik u vanaf deze plaats, namens het gehele college, een voorspoedig 2017 wensen!