College van B&W

Samenstelling college

Portefeuille, nevenfuncties en bestuurlijke overleggen per collegelid.

Naar samenstelling college

Collegeprogramma

In het collegeprogramma geeft het college aan wat zij de komende jaren gaat doen en wil bereiken.

Naar collegeprogramma

Columns

Overzicht laatste columns over actuele onderwerpen of andere zaken die de bestuurders bezig houden.

Naar columns

Adviesgroepen

Commissies/adviesraden die de gemeenteraad en het college ondersteunen en adviseren.

Naar adviesgroepen

Besluitenlijsten

Overzicht van de besluiten die het college heeft genomen.

Naar besluitenlijsten

Overzicht declaraties

Functionele uitgaven van de burgemeester en wethouders.

Naar declaraties