College van B&W

Samenstelling college

Portefeuille, nevenfuncties en bestuurlijke overleggen per collegelid.

Naar samenstelling college

Collegeprogramma

In het collegeprogramma geeft het college aan wat zij de komende jaren gaat doen en wil bereiken.

Naar collegeprogramma

Besluitenlijsten

Overzicht van de besluiten die het college heeft genomen.

Naar besluitenlijsten

Adviesgroepen

Commissies/adviesraden die de gemeenteraad en het college ondersteunen en adviseren.

Naar adviesgroepen

Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord zijn de hoofdlijnen van het nieuwe collegebeleid verwoord.

Naar Coalitieakkoord

Overzicht declaraties

Functionele uitgaven van de burgemeester en wethouders.

Naar declaraties