Belangrijke data

Vrijdag 9 februari

Openbare vergadering vaststelling kandidatenlijsten en lijstnummering

Op vrijdag 9 februari 2018 om 16.00 uur is er een openbare zitting van het centraal stembureau in de Richard Branson zaal in het gemeentehuis. Dan worden de kandidatenlijsten vastgesteld en de lijstnummering bekend gemaakt.

Woensdag 7 maart

Uiterlijke datum bezorging stempassen

Uiterlijk woensdag 7 maart ontvangt u de stempassen in uw brievenbus. Uiterlijk maandag 19 maart 2018 ontvangt u de kandidatenlijst, daarop vindt u ook informatie over het stemmen en de stembureaus.

Vrijdag 16 maart

Uiterlijke datum kiezerspas aanvragen

Tot uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 kunt u uw stempas voor het referendum schriftelijk laten omzetten in een kiezerspas. U kunt ook een kiezerspas aanvragen in het gemeentehuis. Dit kan tot dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur.

Uiterlijke datum schriftelijke volmacht

Tot uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 kunt u een schriftelijke volmacht aanvragen.

Dinsdag 20 maart

Uiterlijke datum vervangende stempas aanvragen

Als u ten onrechte geen stempas ontving of uw stempas verloor kunt u tot uiterlijk dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij de gemeente. Dit kan per e-mail via verkiezingen@albrandswaard.nl of telefonisch via (010) 506 11 11.

Woensdag 21 maart

Gemeenteraadsverkiezingen en referendum

U kunt op woensdag 21 maart 2018 tussen 7.30 en 21.00 uur bij ieder willekeurig stembureau in Albrandswaard stemmen.

Vrijdag 23 maart

Uitslag gemeenteraadsverkiezing

Op vrijdag 23 maart 2018 om 10.00 uur is er een openbare zitting van het Hoofdstembureau in de Richard Branson zaal in het gemeentehuis. Dan wordt de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezing van de gemeente Albrandswaard bekend gemaakt.