BAR-samenwerking

Het gemeentebestuur van Albrandswaard wil inwoners en ondernemers betere dienstverlening bieden tegen lagere kosten. Samenwerking met Barendrecht en Ridderkerk maakt dit mogelijk.

Waarom de BAR-samenwerking?

Voor steeds meer zaken gaat u tegenwoordig naar uw gemeente. De gemeente neemt namelijk meer en meer taken over van het rijk en de provincie. Deze trend zet zich voorlopig voort. Meer taken dus, maar de financiën groeien niet mee.

En u? U verwacht gewoon goede service van uw gemeente. Logisch. Dit vraagt om een gemeente die haar verantwoordelijkheid neemt. En creatief durft te zijn.

Burgemeester Hans Wagner: “Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk denken dat de sleutel voor de toekomst ligt in goede samenwerking. Samen gaan zij de uitdagingen aan waar zij voor staan. Niet fuseren, maar samenwerken. Juist samenwerken … om zelfstandig te blijven!”

Algemeen bestuur BAR-organisatie

Het Algemeen Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de BAR-organisatie. Dit bestuur neemt belangrijke besluiten met betrekking tot de bedrijfsvoering. Het Algemeen Bestuur bestaat uit de 3 colleges van de 3 BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) en vergadert in principe 5 keer per jaar.

Stukken en besluitenlijsten vergaderingen algemeen bestuur BAR-organisatie