Stukken en besluitenlijst vergadering 1 maart 2016

Dit item is verlopen op 31-12-2016.

Het algemeen bestuur van de BAR-organisatie heeft in haar vergadering van 1 maart 2016 besloten:

  • het verslag van 15 december 2015 vast te stellen;
  • de kaderbrief 2017 vast te stellen;
  • kennis te nemen van de managementletter en van de actiepunten van de managementletter.