Stukken en besluitenlijst 5 juli 2016

Dit item is verlopen op 31-12-2016.

Het algemeen bestuur van de BAR-organisatie heeft in haar vergadering van 5 juli 2016 besloten:

  • het verslag van 14 juni vast te stellen
  • de BAR-jaarrekening 2015 vast te stellen en kennis te nemen van de  reactie op de ingediende zienswijzen
  • de BAR-begroting 2017 vast te stellen

Stukken