Stukken en besluitenlijst 15 maart 2016

Dit item is verlopen op 31-12-2016.

Het algemeen bestuur van de BAR-organisatie heeft in haar vergadering van 15 maart 2016 besloten:

  • het verslag van 1 maart 2016 vast te stellen
  • de notitie herijking doelstellingen vast te stellen

Stukken