Stukken en besluitenlijst 14 juni 2016

Dit item is verlopen op 31-12-2016.

Het algemeen bestuur van de BAR-organisatie heeft in haar vergadering van 14 juni 2016 besloten:

  • het verslag van 15 maart 2016 vast te stellen
  • de stageregeling en regeling werkervaringsplaatsen vast te stellen
  • de wijzigingen arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) vast te stellen
  • het interne controleplan vast te stellen

Stukken