Stukken en besluitenlijst 11 oktober 2016

Dit item is verlopen op 31-12-2016.

Het algemeen bestuur van de BAR-organisatie heeft in haar vergadering van 11 oktober 2016 besloten:

  • het verslag van 5 juli vast te stellen;
  • de 1e tussenrapportage 2016 van de GR BAR-organisatie vast te stellen;
  • de 2e tussenrapportage 2016 van de GR BAR-organisatie vast te stellen;
  • kennis te nemen van de actiepunten naar aanleiding van de jaarrekening BAR 2015;
  • in te stemmen met het voorstel rondom de verdeelsleutel BAR.