Algemeen bestuur BAR-organisatie

Het Algemeen Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de BAR-organisatie. Dit bestuur neemt belangrijke besluiten met betrekking tot de bedrijfsvoering. Het Algemeen Bestuur bestaat uit de 3 colleges van de 3 BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) en vergadert in principe 5 keer per jaar.

Archief