Welstandscommissie

Aanvragen voor een omgevingsvergunning worden over het algemeen getoetst aan redelijke eisen van welstand. Hiervoor is de Welstandsnota gemeente Albrandswaard vastgesteld. Het voorleggen van de aanvraag aan de welstandscommissie wordt door de afdeling Vergunningverlening verzorgd.

Contactgegevens

Afdeling Vergunningverlening, Paul Storm
Telefoon: (010) 506 11 11