Seniorenraad

De Seniorenraad Albrandswaard behartigt de belangen van alle ouderen in de gemeente Albrandswaard. Zij doet dat door onder andere gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de gemeente en aan de Stichting Welzijn Albrandswaard.

In de raad zitten afgevaardigden van de ANBO, PCOB, de Cliƫntenraad van Hooge-Werf, de Cliƫntenraad van De Klepperwei, De Stichting Diaconaal en Infocentrum Albrandswaard, de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid en een aantal onafhankelijke personen.

De vergaderingen van de raad zijn openbaar en worden meestal gehouden in het gemeentehuis aan de Hofhoek 5 in Poortugaal. De vergaderdata met agenda worden aangekondigd in De Schakel en op de website van de gemeente.

Contactgegevens

De heer P. Guijt
Telefoon: 06-52669774
E-mail: kaea64kn@kpnmail.nl