Commissie Naamgeving

De Commissie Naamgeving geeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies over de verdeling van Albrandswaard in wijken en buurten en het toekennen van namen aan straten en gemeentelijke bouwwerken.
 
De Commissie Naamgeving bestaat uit een lid van het college, een geschiedkundige, twee inwoners uit de gemeente en een medewerker verkeer van de gemeente. De leden en plaatsvervangende leden worden benoemd door het college.