Bestuur & Organisatie

College van B&W

Samenstelling college, programma en coalitieakkoord, besluitenlijsten, columns college, adviesgroepen.

Naar College van B&W

Financiën

Digitale begroting, plannen voor het komende jaar, jaarrekening en jaarverslag.

Naar Financiën

Gemeenteraad

Samenstelling gemeenteraad, vergaderingen en stukken, raadsgriffie, meepraten als burger.

Naar Gemeenteraad

Regelgeving

Vastgestelde regelingen.

Naar Regelgeving

Organisatie

BAR-samenwerking, vacatures.

Naar Organisatie