Bestuur & Organisatie

College van B&W

Samenstelling college, programma en coalitieakkoord, besluitenlijsten, adviesgroepen.

Naar College van B&W

Financiƫn

Digitale begroting, plannen voor het komende jaar, jaarrekening en jaarverslag.

Naar Financiƫn

Gemeenteraad

Samenstelling gemeenteraad, vergaderingen en stukken, raadsgriffie, meepraten als burger.

Naar Gemeenteraad

Regelgeving

Vastgestelde regelingen.

Naar Regelgeving

Organisatie

BAR-samenwerking, vacatures.

Naar Organisatie