Werkzaamheden 'De Hooghe Heerlyckheid' in Rhoon

Onder de naam 'De Hooghe Heerlyckheid' worden op de hoek van de Dorpsdijk en de Sibeliusstraat in Rhoon 31 appartementen verdeeld over vier woonlagen gebouwd.

Planning

De voorbereidende werkzaamheden zijn eind september gestart. Vervolgens worden de huidige panden gesloopt en aan het einde van het jaar kan de bouw starten.

  • Eind september - oktober 2017: voorbereidende werkzaamheden
    Er worden kabels en leidingen gelegd, delen van het trottoir verwijderd, hekwerken geplaatst en andere werkzaamheden uitgevoerd.  Eind september worden tevens de ondergrondse container achter het HEMA filiaal verplaatst. Hierover hebben direct omwonenden een aparte informatiebrief ontvangen.
    Plaatsen tijdelijke geldautomaat.
  • Oktober - november 2017: sloopwerkzaamheden
    Het huidige pand van de Rabobank en de woon/winkelpanden aan de Dorpsdijk 174 worden gesloopt.
  • December 2017 - eerste kwartaal 2019: bouwwerkzaamheden

Overlast

Hoewel de gemeente er op toe ziet dat de overlast tot een minimum wordt beperkt, zult u wat gaan merken van de werkzaamheden. Tijdens de sloop en de bouw kan er geluidsoverlast plaatsvinden en vindt er transport van en naar de bouwlocatie plaats. Ook is een gedeelte van het trottoir niet te gebruiken.

De huidige geldautomaat van de Rabobank vervalt, maar er wordt een tijdelijke geldautomaat beschikbaar gesteld tegenover de MCD. Het laden en lossen voor een aantal winkels aan het Strawinskiplein vindt tijdens de werkzaamheden plaats aan de Dorpsdijk

Parkeren

De parkeerplaatsen aan de Dorpsdijk blijven beschikbaar. De parkeerplaatsen aan de Sibeliusstraat zijn ook nog enige tijd beschikbaar. Op het moment dat hier door de werkzaamheden niet meer geparkeerd kan worden, wordt er een tijdelijke blauwe zone op 14 parkeerplaatsen voor de MCD ingesteld.

Contact en meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Paul Schenkels via e-mail p.schenkels@bar-organisatie.nl. U kunt ook een kijkje nemen op de website www.heerlijkrhoon.nl voor een impressie van de nieuwbouwplannen. Tijdens de sloopwerkzaamheden kunt u contact opnemen met toezichthouder Marco Heikoop, telefoon 06-57790708. Tijdens de bouwwerkzaamheden kunt u contact opnemen met toezichthouder Roderik van Erkel, telefoon 06-19849637.