Voorbereidende werkzaamheden woningbouwontwikkeling Hof van Spui van start

Dit item is verlopen op 15-12-2017.

Op dinsdag 18 april 2017 zijn de (voorbereidende) werkzaamheden voor de bouw van 21 woningen in het Hof van Spui (fase 1) en de herinrichting van de Dorpsdijk gestart. Hieronder volgt een overzicht van de werkzaamheden en de planning.

Werkzaamheden

Vooruitlopend op de bouw van de woningen aan het Spui moet eerst vervuilde grond worden verwijderd en afgevoerd. Vervolgens wordt het terrein met zand weer op de juiste hoogte gebracht. Voor de aannemer met deze werkzaamheden kan beginnen wordt eerst een inrit aangelegd vanaf de Essendijk. De bomen hiervoor zijn inmiddels gekapt.

Na het verwijderen van de vervuilde grond wordt gestart met de aanleg van de bouwwegen en de riolering voor de nieuwbouw. Wanneer deze werkzaamheden klaar zijn beginnen we met de herinrichting van de Dorpsdijk (gedeelte tussen Zwaluwenlaan en Tijsjesdijk). De daadwerkelijke bouw van de woningen start daarna, naar verwachting in het 4e kwartaal van dit jaar.

Planning

Om de overlast waar mogelijk te beperken is de uitvoering van de verschillende werkzaamheden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. De planning is als volgt:

  • 18 tot en met 28 april: asfalteren Dorpsdijk tussen Rijsdijk en Zwaluwenlaan. In deze periode is de weg een aantal dagen afgesloten maar bestemmingsverkeer blijft - op één dag na - wel mogelijk. Tijdens het asfalteren is de weg afgesloten voor alle verkeer.
  • 24 april tot en met 5 mei: aanleg inrit Essendijk
  • 1 mei tot en met 16 juni: verwijderen verontreinigde grond Spui en aanvoer opvulzand
  • 12 juni tot en met 14 juli: aanleg bouwwegen en riolering Spui
  • 10 juli tot en met 1 september: herinrichting Dorpsdijk tussen Zwaluwenlaan en Tijsjesdijk
  • 4e kwartaal: start bouw van de woningen Spui.