Vervangen riool Kleidijk, Ribbiuslaan en Jan Kooijmanlaan, Rhoon

Dit item is verlopen op 12-10-2017.

Vanaf dinsdag 22 augustus worden werkzaamheden uitgevoerd aan het riool aan de Kleidijk, G.E.C. Ribbiuslaan en Jan Kooijmanlaan. De ingreep is nodig omdat er in het afgelopen jaar sprake is geweest van wateroverlast bij hevige regenval.

Onderzoek

De wateroverlast van vorig jaar was voor het college aanleiding om onderzoek te laten doen. Hieruit blijkt dat het noodzakelijk is een deel van de riolering in het gebied te vervangen om zo de overlast als gevolg van zware buien te verminderen. Uitgangspunten daarbij zijn: het voorkomen van extreem water op straat, voorkomen dat het water de woningen inloopt en het aanpakken van het hoge grondwaterpeil.

Planning werkzaamheden

Bij werkzaamheden aan het riool start de aannemer altijd bij het laagste punt. In dit geval is dat de sloot bij de Groene Kruisweg en de Oever. De planning van de werkzaamheden is vervolgens:

  • week 34: start voorbereidende werkzaamheden.
  • week 34 / 35: start werkzaamheden aan de Kleidijk nabij de wegversmalling tot en met de kruising met de G.E.C. Ribbiuslaan.
  • week 41 / 42: start werkzaamheden G.E.C. Ribbiuslaan richting kruising Jan Kooijmanlaan
  • week 44: start werkzaamheden Jan Kooijmanlaan richting H. de Koninglaan.
  • week 46 / 47: afronding werkzaamheden.

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden is een gedeelte van de Kleidijk afgesloten. De rest van de wijk is bereikbaar via de aangegeven omleidingsroute.