Vertraging werkzaamheden riool Kleidijk, Rhoon

Dit item is verlopen op 17-01-2018.

Op dit moment werkt de gemeente aan vervanging van het riool aan de Kleidijk en de Ribbiuslaan om overlast bij zware regenval in de toekomst te voorkomen. De werkzaamheden hebben door omstandigheden vertraging opgelopen.

Kabels en leidingen

Tijdens graafwerkzaamheden ter hoogte van Kleidijk nummer 86 blijkt dat een aantal kabels en leidingen door de betreffende beheerders op en langs een betonnen tunnelbak is gelegd. Deze kabels en leidingen stonden vooraf niet juist op de voorbereidingstekeningen ingetekend en hebben de gemeente dus verrast tijdens het werk.

Wat moet er nu gebeuren?

De betonnen tunnelbak moet in zijn geheel gesloopt worden om de werkzaamheden voort te kunnen zetten. De gemeente is daarnaast genoodzaakt de kabels en leidingen na te graven om de mogelijkheden van verleggen in kaart te kunnen brengen. Belangrijkste vraag daarbij is welke kabels wij zelf kunnen verleggen en welke werkzaamheden door de beheerders uitgevoerd moeten worden, rekening houdend met het Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION).

Wat heeft dit voor gevolgen?

De werkzaamheden lopen hierdoor vertraging op. Het is nog moeilijk aan te geven met hoeveel vertraging we rekening moeten houden, aangezien wij nu eerst in kaart brengen hoeveel kabels en leidingen er verlegd moeten worden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met toezichthouder Arnold van Erkel, telefoon 06-24626026 / e-mail a.v.erkel@bar-organisatie.nl of met de uitvoerder ter plaatse Michel Verhoeven, telefoon 06-20440811.