Renovatie De Kastanje, De Eik, De Beuk en De Esdoorn

Dit item is verlopen op 11-11-2017.

Wij zijn van plan in 2018 de hele buitenruimte van De Kastanje, De Eik, De Beuk en De Esdoorn te renoveren. Voordat wij het plan verder uitwerken zijn wij benieuwd naar uw ideeën als buurtbewoner. Wat kan beter als het gaat om de riolering, groenvoorziening, het verkeer, de bestrating en de speelplekken?

Wat gaan wij in ieder geval doen?

Riolering

  • Wij gaan waar mogelijk schoon (regen)water afvoeren naar een nabij gelegen sloot.
  • Wij repareren beschadigingen aan het bestaande riool en renoveren een gedeelte.
  • Wij controleren aansluitingen op het hoofdriool en vervangen of repareren deze waar nodig.

Groenvoorziening

  • Wij renoveren alle groenvoorzieningen onderlangs de Tijsjesdijk. Deze zijn erg verouderd. Ook renoveren we het groen rondom de woonerven.

Verkeer

  • Wij verbeteren de parkeerplaatsen, verkeersborden en -drempels.

Bestrating

  • Wij vervangen alle bestrating en passen deze aan als dat nodig is volgens het nieuwe inrichtingsplan.

Speelplekken

  • De huidige speelplekken zijn (te) klein en verouderd. Voordat we hiermee aan de slag gaan, zijn wij benieuwd naar uw mening. Lijkt het u fijn als deze kleine speelplekken vernieuwd worden of is een grote, centrale speelplaats misschien beter?

Reageren

U kunt uw ideeën tot en met vrijdag 10 november 2017 aan ons doorgeven via onderstaand reactieformulier.

Reactieformulier

Vermeld in uw reactie om welk onderdeel van de renovatie (riolering, groen, verkeer, bestrating of speelplekken) het gaat. In het formulier vragen wij om uw naam, adres, telefoonnummer (overdag) en e-mailadres, zodat wij u eventueel kunnen bereiken voor nadere informatie.

Eerste ontwerp

Na 10 november bekijken wij alle reacties. De haalbare ideeën verwerken we in een eerste ontwerp. Dit ontwerp publiceren wij op deze website. U kunt er dan op reageren. Op de gemeentepagina in De Schakel leest u wanneer het ontwerp op de website staat.. Tijdens een bijeenkomst wordt het inrichtingsplan gepresenteerd. Daarna wordt het inrichtingsplan definitief gemaakt.

Het willen aan het einde van het tweede kwartaal van 2018 met de renovatie beginnen.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met beheerder Henk Landman, telefoon (010) 506 17 45 / e-mail h.landman@bar-organisatie.nl.