Maatregelen wateroverlast Ribbiuslaan, Barendregtlaan en Kooijmanlaan Rhoon

Dit item is verlopen op 28-03-2017.

In juni 2016 ontstond er tot twee keer toe wateroverlast door zware regenbuien in G.E.C. Ribbiuslaan, Jan Kooijmanlaan en de C. Barendregtlaan. Deze overlast gaf water op straat en in sommige gevallen water over de vloer van de woningen, water in de tuinen en hoog grondwater. Ook het waterpeil in de sloot langs de Groene Kruisweg stond extreem hoog. Inmiddels is het probleem met het waterpeil in de sloot opgelost en wordt tevens de sloot binnenkort gebaggerd.

Basis Rioleringsplan

De gemeente heeft afgelopen tijd samen met een aantal gedupeerde bewoners het probleem verkend en de eventuele maatregelen onderzocht. Een verbetervoorstel wordt binnenkort in besluitvorming gebracht. Om de achtergrond van het verbetervoorstel te begrijpen kunt u onderaan deze pagina het nieuwe Basis Rioleringsplan raadplegen (BRP). In het BRP wordt de opbouw, architectuur van het gemeentelijke rioleringsstelsel beschreven. Dit rioleringsplan is vooral gericht op het functioneren van het stelsel tijdens gecategoriseerde neerslag gebeurtenissen.

Gele arcering

In het Concept Basis Rioleringsplan staan nog een paar zinnen geel gearceerd. Dit heeft te maken met afspraken tussen de gemeente en Waterschap Hollandse Delta die nog gemaakt worden.