(Weg)werkzaamheden

 • Werkzaamheden Stedin Poortugaal Centrum

  Stedin gaat een nieuwe ondergrondse elektriciteitskabel aanleggen voor de Aldi supermarkt in Poortugaal. De werkzaamheden vinden plaats van maandag 20 augustus tot en met maandag 3 september.

 • 16 t/m 20 juli: werkzaamheden Slotsedijk, Poortugaal

  De blockerinstallatie op de Slotsedijk wordt vervangen. De werkzaamheden vinden plaats van maandag 16 tot en met vrijdag 20 juli.

 • Conceptontwerp Bomenbuurt

  De afgelopen periode hebben wij gewerkt aan het plan om de Bomenbuurt opnieuw in te richten. Wij hebben gesproken met omwonenden om tot een conceptontwerp te komen. Het concept kunt u onderaan deze pagina downloaden.

 • Werkzaamheden Portlandsebrug

  Van maandag 7 mei, 7.00 uur tot en met vrijdag 18 mei, 16.00 uur voert de gemeente Rotterdam werkzaamheden uit aan de toplaag van het voet- en fietspad op de Portlandsebrug. Deze toplaag is op diverse plekken beschadigd en herstelwerkzaamheden zijn noodzakelijk.

 • Werkzaamheden rotonde Rivierweg, Rhoon

  Eind maart is gestart met werkzaamheden aan de rotonde bij de Rivierweg in Rhoon. Er worden borden geplaatst en proefsleuven gemaakt voor de openbare verlichting. Vervolgens starten de werkzaamheden aan het fietspad en worden er asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd.

 • Werkzaamheden Albrandswaardseweg, Poortugaal

  Op de Albrandswaardseweg worden vijf verkeersdrempels aangelegd. Met deze verkeersdrempels wordt de snelheid van het verkeer op deze weg teruggedrongen. Tegelijkertijd wordt een inritconstructie aangelegd ter hoogte van huisnummer 120.

 • Werkzaamheden riolering Dorpsdijk, Rhoon

  Tijdens onderhoudswerkzaamheden hebben wij geconstateerd dat het riool in de Dorpsdijk in slechte staat verkeert. Waar het op andere plekken in de Dorpsdijk mogelijk was het riool van binnenuit te renoveren, is dat ter hoogte van de kruising met de Essendijk helaas niet mogelijk. Daarom wordt op deze plek een nieuw riool aangelegd. Dit riool wordt aangesloten op het rioolgemaal in de Bomenbuurt. Daarnaast wordt de rioolput in de bocht van de Dorpsdijk ter hoogte van huisnummer 195 toegankelijk gemaakt.

 • Verplaatsen bruggen Nijverheidsweg, Rhoon

  De drie bruggen die toegang verschaffen tot de woon-werk eilanden aan de Nijverheidsweg worden verplaatst. Omdat de eilanden in de meeste gevallen in twee kavels zijn gesplitst, moeten de toegangsbruggen worden verplaatst. De werkzaamheden vinden plaats van woensdag 7 februari tot en met donderdag 1 maart.

 • Baggerwerkzaamheden, Poortugaal

  In diverse watergangen en vijvers in Poortugaal centrum, de wijk Plan Zuid en de wijk Landweg worden van half januari tot half februari baggerwerkzaamheden uitgevoerd. De bagger wordt ter plaatse in het sloottalud verwerkt.

 • Vertraging werkzaamheden riool Kleidijk, Rhoon

  Om overlast bij zware regenval in de toekomst te voorkomen, wordt het riool aan de Kleidijk en de G.E.C. Ribbiuslaan vervangen. De werkzaamheden hebben door onvoorziene omstandigheden opnieuw vertraging opgelopen.

 • Onderhoudswerkzaamheden terrein Defensie Pijpleiding Organisatie (Rhoon)

  Veel essen op het terrein van de Defensie Pijpleiding Organisatie in Rhoon zijn aangetast door essentaksterfte en een groot deel is inmiddels dood. De dode bomen vormen een gevaar voor de omgeving en speciaal voor de installaties en leidingen op het terrein. Vanaf 11 december 2017 worden daarom onderhoudswerkzaamheden aan de beplanting uitgevoerd.

 • Aanleg snelheid beperkende maatregelen Albrandswaardsedijk en Welhoeksedijk, Poortugaal

  Om de verkeersveiligheid te verbeteren worden op de Welhoeksedijk en Albrandswaardsedijk (tussen De Snip en de Schroeder van de Kolklaan) snelheid beperkende maatregelen (onder andere een verkeersdrempel en een uitritconstructie) aangebracht.

 • 8 november: werkzaamheden geluidscherm Groene Kruisweg, Poortugaal

  Op woensdag 8 november, tussen 9.00 en 16.00 uur, worden 15 gescheurde en ontbrekende glaspanelen in het geluidscherm langs de Groene Kruisweg vervangen.
   

 • Renovatie De Kastanje, De Eik, De Beuk en De Esdoorn

  Wij zijn van plan in 2018 de hele buitenruimte van De Kastanje, De Eik, De Beuk en De Esdoorn te renoveren. Voordat wij het plan verder uitwerken zijn wij benieuwd naar uw ideeën als buurtbewoner. Wat kan beter als het gaat om de riolering, groenvoorziening, het verkeer, de bestrating en de speelplekken?

 • Vertraging werkzaamheden riool Kleidijk, Rhoon

  Op dit moment werkt de gemeente aan vervanging van het riool aan de Kleidijk en de Ribbiuslaan om overlast bij zware regenval in de toekomst te voorkomen. De werkzaamheden hebben door omstandigheden vertraging opgelopen.

 • Uitbreiding elektriciteitsnet Stedin, Poortugaal

  Stedin gaat aan de Slaperskade, Albrandswaardsedijk en Schroeder van der Kolklaan in Poortugaal een elektriciteitskabel aanleggen. De werkzaamheden vinden plaats van maandag 16 oktober tot vrijdag 1 december.

 • 5 september: werkzaamheden drempels Albrandswaardsedijk, Poortugaal

  Aan de drempels op Albrandswaardsedijk, ter hoogte van de huisnummers 28 en 50/59, worden op dinsdag 5 september onderhoudsmaatregelen uitgevoerd. De werkzaamheden vinden plaats tussen 10.00 en 15.00 uur.

                         

 • Vervangen riool Kleidijk, Ribbiuslaan en Jan Kooijmanlaan, Rhoon

  Vanaf dinsdag 22 augustus worden werkzaamheden uitgevoerd aan het riool aan de Kleidijk, G.E.C. Ribbiuslaan en Jan Kooijmanlaan. De ingreep is nodig omdat er in het afgelopen jaar sprake is geweest van wateroverlast bij hevige regenval.

 • 28 juni: aanleg fietssuggestiestroken Dorpsdijk, Rhoon

  Op woensdag 28 juni worden op de Dorpsdijk, tussen de Groene Kruisweg en het Strawinskiplein, fietssuggestiestroken aangelegd ter verbetering van de verkeersveiligheid.

 • 19 t/m 23 juni: Klein onderhoud asfalt diverse locaties

  In de woonkernen van Poortugaal, Rhoon en Portland wordt van maandag 19 tot en met vrijdag 23 juni kleinschalig herstelwerk uitgevoerd aan asfaltverhardingen op rijbanen en fietspaden.Vanwege de vele locaties en de diverse onderhoudsmaatregelen, kan niet aangegeven worden wanneer er waar gewerkt wordt.

 • 2 juni: werkzaamheden Rhoonse Baan

  Op vrijdag 2 juni worden werkzaamheden uitgevoerd aan de Rhoonse Baan. Er worden reparaties uitgevoerd in het asfalt, de markeringen worden verwijderd en er wordt een nieuwe toplaag aangebracht. Na ongeveer een week worden de markeringen opnieuw aangebracht. De werkzaamheden veroorzaken enige geluidhinder.

 • 29 t/m 31 mei: werkzaamheden Portlandse Baan

  Van maandag 29 tot en met woensdag 31 mei worden werkzaamheden uitgevoerd aan de Portlandse Baan. Er worden reparaties uitgevoerd in het asfalt, de markeringen worden verwijderd en er wordt een nieuwe toplaag aangebracht. Na ongeveer een week worden de markeringen opnieuw aangebracht. De werkzaamheden starten ’s avonds om 21.00 uur en duren ongeveer tot 03.00 uur. De werkzaamheden veroorzaken enige geluidhinder.

 • Verwijderen haag bij brughoofden Portlandse Baan

  Om de Portlandse Baan verkeersveiliger te maken en meer zicht te creëren, wordt bij alle brughoofden de haag verwijderd. De werkzaamheden worden in de week van maandag 29 mei tot en met vrijdag 2 juni 2017 uitgevoerd.

 • Aanleg Blauwe Verbinding in Heulweg

  De tunnel van de Heulweg is al geruime tijd afgesloten voor auto’s. Hier wordt de waterverbinding, tussen het noordelijke en het zuidelijke deel van de Blauwe Verbinding, gerealiseerd. Vanaf volgend jaar kunnen hier bootjes varen. Naast de waterverbinding komen er een ruiterpad en een ecologische zone in de tunnel. Voor fietsers en voetgangers blijft de tunnel altijd toegankelijk, ook tijdens de werkzaamheden.

 • Renovatie gymzaal Poortugaal

  De gymzaal aan de Albrandswaardseweg 18 in Poortugaal wordt gerenoveerd en gemoderniseerd. De werkzaamheden vinden plaats van maandag 1 mei tot en met vrijdag 28 juli 2017.

 • Voorbereidende werkzaamheden woningbouwontwikkeling Hof van Spui van start

  Op dinsdag 18 april 2017 zijn de (voorbereidende) werkzaamheden voor de bouw van 21 woningen in het Hof van Spui (fase 1) en de herinrichting van de Dorpsdijk gestart. Hieronder volgt een overzicht van de werkzaamheden en de planning.

 • Bestratingswerkzaamheden parkeerplaats Hof van Portland, Rhoon

  Van maandag 3 april tot medio april worden er herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de parkeerstroken bij het winkelcentrum aan het Hof van Portland.

 • Bestratingswerkzaamheden fietspad Vuurdoorn, Poortugaal

  Het fietspad tussen de Vuurdoorn (over het bruggetje) en het fietspad onderlangs de Albrandswaardsedijk wordt opnieuw bestraat. De werkzaamheden vinden plaats van maandag 3 tot en met vrijdag 7 april 2017, tussen 7.00 en 16.00 uur.

 • Bestratingswerkzaamheden Wilhelmina Geevestraat, Poortugaal

  De spoorvorming in de rijbaan, aan de kant van de woningen met de oneven huisnummers 19 t/m 57, in de Wilhelmina Geevestraat in Poortugaal wordt hersteld. De werkzaamheden vinden plaats van maandag 13 tot dinsdag 21 maart 2017.

 • Maatregelen wateroverlast Ribbiuslaan, Barendregtlaan en Kooijmanlaan Rhoon

  In juni 2016 ontstond er tot twee keer toe wateroverlast door zware regenbuien in G.E.C. Ribbiuslaan, Jan Kooijmanlaan en de C. Barendregtlaan. Deze overlast gaf water op straat en in sommige gevallen water over de vloer van de woningen, water in de tuinen en hoog grondwater. Ook het waterpeil in de sloot langs de Groene Kruisweg stond extreem hoog. Inmiddels is het probleem met het waterpeil in de sloot opgelost en wordt tevens de sloot binnenkort gebaggerd.

 • Werkzaamheden duikers langs Rhoonse Baan

  Eind januari zijn de werkzaamheden aan de duikers langs de Rhoonse Baan, ter hoogte van de Koperhoek en de Bronshoek (Rhoon) gestart. De werkzaamheden duren tot en met eind maart 2017. Medio mei starten de werkzaamheden aan de duiker ter hoogte van de Heulweg (Barendrecht).