(Weg)werkzaamheden

 • Onderhoudswerkzaamheden terrein Defensie Pijpleiding Organisatie (Rhoon)

  Veel essen op het terrein van de Defensie Pijpleiding Organisatie in Rhoon zijn aangetast door essentaksterfte en een groot deel is inmiddels dood. De dode bomen vormen een gevaar voor de omgeving en speciaal voor de installaties en leidingen op het terrein. Vanaf 11 december 2017 worden daarom onderhoudswerkzaamheden aan de beplanting uitgevoerd.

 • Aanleg snelheidsbeperkende maatregelen Albrandswaardsedijk en Welhoeksedijk, Poortugaal

  Om de verkeersveiligheid te verbeteren worden op de Welhoeksedijk en Albrandswaardsedijk (tussen De Snip en de Schroeder van de Kolklaan) snelheidsbeperkende maatregelen (onder andere een verkeersdrempel en een uitritconstructie) aangebracht.

 • 8 november: werkzaamheden geluidscherm Groene Kruisweg, Poortugaal

  Op woensdag 8 november, tussen 9.00 en 16.00 uur, worden 15 gescheurde en ontbrekende glaspanelen in het geluidscherm langs de Groene Kruisweg vervangen.
   

 • Renovatie De Kastanje, De Eik, De Beuk en De Esdoorn

  Wij zijn van plan in 2018 de hele buitenruimte van De Kastanje, De Eik, De Beuk en De Esdoorn te renoveren. Voordat wij het plan verder uitwerken zijn wij benieuwd naar uw ideeën als buurtbewoner. Wat kan beter als het gaat om de riolering, groenvoorziening, het verkeer, de bestrating en de speelplekken?

 • Uitbreiding elektriciteitsnet Stedin, Poortugaal

  Stedin gaat aan de Slaperskade, Albrandswaardsedijk en Schroeder van der Kolklaan in Poortugaal een elektriciteitskabel aanleggen. De werkzaamheden vinden plaats van maandag 16 oktober tot vrijdag 1 december.

 • 5 september: werkzaamheden drempels Albrandswaardsedijk, Poortugaal

  Aan de drempels op Albrandswaardsedijk, ter hoogte van de huisnummers 28 en 50/59, worden op dinsdag 5 september onderhoudsmaatregelen uitgevoerd. De werkzaamheden vinden plaats tussen 10.00 en 15.00 uur.

                         

 • Vervangen riool Kleidijk, Ribbiuslaan en Jan Kooijmanlaan, Rhoon

  Vanaf dinsdag 22 augustus worden werkzaamheden uitgevoerd aan het riool aan de Kleidijk, G.E.C.Ribbiuslaan en Jan Kooijmanlaan. De ingreep is nodig omdat er in het afgelopen jaar sprake is geweest van wateroverlast bij hevige regenval.

 • 28 juni: aanleg fietssuggestiestroken Dorpsdijk, Rhoon

  Op woensdag 28 juni worden op de Dorpsdijk, tussen de Groene Kruisweg en het Strawinskiplein, fietssuggestiestroken aangelegd ter verbetering van de verkeersveiligheid.

 • 19 t/m 23 juni: Klein onderhoud asfalt diverse locaties

  In de woonkernen van Poortugaal, Rhoon en Portland wordt van maandag 19 tot en met vrijdag 23 juni kleinschalig herstelwerk uitgevoerd aan asfaltverhardingen op rijbanen en fietspaden.Vanwege de vele locaties en de diverse onderhoudsmaatregelen, kan niet aangegeven worden wanneer er waar gewerkt wordt.

 • 2 juni: werkzaamheden Rhoonse Baan

  Op vrijdag 2 juni worden werkzaamheden uitgevoerd aan de Rhoonse Baan. Er worden reparaties uitgevoerd in het asfalt, de markeringen worden verwijderd en er wordt een nieuwe toplaag aangebracht. Na ongeveer een week worden de markeringen opnieuw aangebracht. De werkzaamheden veroorzaken enige geluidhinder.

 • 29 t/m 31 mei: werkzaamheden Portlandse Baan

  Van maandag 29 tot en met woensdag 31 mei worden werkzaamheden uitgevoerd aan de Portlandse Baan. Er worden reparaties uitgevoerd in het asfalt, de markeringen worden verwijderd en er wordt een nieuwe toplaag aangebracht. Na ongeveer een week worden de markeringen opnieuw aangebracht. De werkzaamheden starten ’s avonds om 21.00 uur en duren ongeveer tot 03.00 uur. De werkzaamheden veroorzaken enige geluidhinder.

 • Verwijderen haag bij brughoofden Portlandse Baan

  Om de Portlandse Baan verkeersveiliger te maken en meer zicht te creëren, wordt bij alle brughoofden de haag verwijderd. De werkzaamheden worden in de week van maandag 29 mei tot en met vrijdag 2 juni 2017 uitgevoerd.

 • Renovatie gymzaal Poortugaal

  De gymzaal aan de Albrandswaardseweg 18 in Poortugaal wordt gerenoveerd en gemoderniseerd. De werkzaamheden vinden plaats van maandag 1 mei tot en met vrijdag 28 juli 2017.

 • Voorbereidende werkzaamheden woningbouwontwikkeling Hof van Spui van start

  Op dinsdag 18 april 2017 zijn de (voorbereidende) werkzaamheden voor de bouw van 21 woningen in het Hof van Spui (fase 1) en de herinrichting van de Dorpsdijk gestart. Hieronder volgt een overzicht van de werkzaamheden en de planning.

 • Bestratingswerkzaamheden parkeerplaats Hof van Portland, Rhoon

  Van maandag 3 april tot medio april worden er herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de parkeerstroken bij het winkelcentrum aan het Hof van Portland.

 • Bestratingswerkzaamheden fietspad Vuurdoorn, Poortugaal

  Het fietspad tussen de Vuurdoorn (over het bruggetje) en het fietspad onderlangs de Albrandwaardsedijk wordt opnieuw bestraat. De werkzaamheden vinden plaats van maandag 3 tot en met vrijdag 7 april 2017, tussen 7.00 en 16.00 uur.

 • Bestratingswerkzaamheden Wilhelmina Geevestraat, Poortugaal

  De spoorvorming in de rijbaan, aan de kant van de woningen met de oneven huisnummers 19 t/m 57, in de Wilhelmina Geevestraat in Poortugaal wordt hersteld. De werkzaamheden vinden plaats van maandag 13 tot dinsdag 21 maart 2017.

 • Maatregelen wateroverlast Ribbiuslaan, Barendregtlaan en Kooijmanlaan Rhoon

  In juni 2016 ontstond er tot twee keer toe wateroverlast door zware regenbuien in G.E.C. Ribbiuslaan, Jan Kooijmanlaan en de C. Barendregtlaan. Deze overlast gaf water op straat en in sommige gevallen water over de vloer van de woningen, water in de tuinen en hoog grondwater. Ook het waterpeil in de sloot langs de Groene Kruisweg stond extreem hoog. Inmiddels is het probleem met het waterpeil in de sloot opgelost en wordt tevens de sloot binnenkort gebaggerd.

 • Werkzaamheden duikers langs Rhoonse Baan

  Eind januari zijn de werkzaamheden aan de duikers langs de Rhoonse Baan, ter hoogte van de Koperhoek en de Bronshoek (Rhoon) gestart. De werkzaamheden duren tot en met eind maart 2017. Medio mei starten de werkzaamheden aan de duiker ter hoogte van de Heulweg (Barendrecht).