Poortugaal, Kruisdijk 10 - bouwen twee loodsen en plaatsen hekwerk met schuifpoort (uitgebreide Wabo-procedure)

Dit item is verlopen op 07-07-2017.

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken gelet op de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt de ontwerp-omgevingsvergunning ‘Kruisdijk 10, Poortugaal’, bestaande uit:  ruimtelijke onderbouwing, plankaart, toelichting, bouwplan en verklaring van geen bedenking. Het gaat om het bouwen van twee loodsen en het plaatsen van een hekwerk met schuifpoort ten gunste van het garagebedrijf T. Bos.

Plan

Bouw van twee loodsen en het plaatsen van een hekwerk met schuifpoort.

Kosten verzekerd

Er is een overeenkomst gesloten waarmee de economische uitvoerbaarheid voldoende is verzekerd.

Ter inzage

  • Van vrijdag 26 mei 2017 tot en met donderdag 6 juli 2017.
  • Op deze pagina.
  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl, planidentificatie nummer:  NL.IMRO.0613.Kruisdijk10-ONT1.

Zienswijze

Schriftelijk: binnen de genoemde (inzage)termijn van zes weken. Stuur uw reactie aan: het college van de gemeente Albrandswaard, postbus 1000, 3160 GA Rhoon.