Kennisgeving vaststelling geluidsbelastingkaart gemeente Albrandswaard (2016)

Dit item is verlopen op 25-11-2017.

Burgemeester en wethouders van gemeente Albrandswaard maken bekend dat ze op 3 oktober 2017 de EU-richtlijn Omgevingslawaai Geluidsbelastingkaart (Derde tranche) hebben vastgesteld als bedoeld in artikel 11.6 van de Wet milieubeheer. Op deze kaart is de actuele geluidssituatie (peiljaar 2016) te zien van de geluidsbelasting door wegverkeer, railverkeer en (zware) industrie

Wilt u de geluidsbelastingkaart bekijken?

  • De geluidsbelastingkaarten zijn te raadplegen via deze website, op de pagina geluidsbelastingkaart.
  • Dat kan vanaf vrijdag 13 oktober 2017  tot en met vrijdag 24 november 2017 bij de receptie in het gemeentehuis (Hofhoek 5, Poortugaal).

Wilt u reageren op de geluidsbelastingkaart?

Tegen de vaststelling van de geluidsbelastingkaart is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw M. Verschoor van de Afdeling Advies Ruimte via het algemene telefoonnummer (010) 506 11 11.

Wat is de volgende stap?

De geluidsbelastingkaart is de basis voor de beleidsontwikkeling voor omgevingslawaai, namelijk het Actieplan EU richtlijn Omgevingslawaai, derde tranche (hierna actieplan). Deze moet voor 18 juli 2018 worden vastgesteld door het college en is een wettelijk verplichting vanuit de Wet milieubeheer.

In het actieplan staat het geluidbeleid voor de periode van 2018-2022 waarin voorgenomen maatregelen staan aangegeven waardoor er een aantrekkelijk en duurzaam woon- en leefklimaat gerealiseerd wordt.

Het ontwerp van dit plan zal worden gepubliceerd, waarbij iedereen zijn zienswijze daarover naar voren kan brengen.