Ter inzage

De gemeente gebruikt de inbreng van bewoners en organisaties om het beleid te verbeteren. Op veel onderwerpen die de raadscommissies behandelen, is het voor u dan ook mogelijk om in te spreken. De plannen waarop inspraak mogelijk is, liggen altijd ter inzage in het gemeentehuis.

Verleende omgevingsvergunningen kunt u tot zes weken na de verzenddatum uitsluitend op afspraak inzien in het gemeentehuis. Een afspraak kunt u maken via ‘Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen’.

Archief