Spui: Woningbouw

Bouwbedrijf Wagemakers ontwikkelt 21 woningen (fase 1) op de oude spuikom locatie. Inmiddels is er een onherroepelijk wijzigingsplan en een omgevingsvergunning. Alle 21 woningen zijn  verkocht en de bouw start naar verwachting op 1 juni 2018.

Tevens worden er ingrepen in de verkeerssituatie in de directe omgeving gedaan. De maximumsnelheid op de Albrandswaardseweg wordt aangepast naar 60 kilometer per uur en de Dorpsdijk (tussen de rotonde met de Albrandswaardseweg en de Zwaluwenlaan) is ingericht als 30 kilometer zone. Delen van deze wegen worden gefaseerd ingericht als erftoegangsweg.  

Op bovenstaande kaart kunt u zien waar de woningen gebouwd worden.

Wat is de planning?

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken is de uitvoering van de verschillende werkzaamheden op elkaar afgestemd. Inmiddels is de inrit aan de Essendijk aangelegd, is de sanering van vuile grond afgerond en is het terrein bouwrijp gemaakt. Ook is de herinrichting van de Dorpsdijk tussen de Zwaluwenlaan en de Tijsjesdijk afgerond. De bouw start naar verwachting op 1 juni 2018.

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met: Projectleider René Eldering, telefoon (010) 506 11 11 / e-mail r.eldering@albransdwaard.nl.