Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen

Dit item is verlopen op 05-04-2017.

De voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in Albrandswaard is bekend. Het opkomstpercentage lag dit keer op 83,69%. Dat is 8,65% meer dan bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012. De meeste stemmen gingen naar de VVD, gevolgd door de PVV. De definitieve uitslag wordt vrijdag 17 maart 2017 bekendgemaakt.

Schematische weergave uitslag Tweede Kamerverkiezingen
Partij

Aantal stemmen 2017

Aantal stemmen 2012
VVD 4.509 5.293
PvdA 743 2.616
PVV 2.718 1.931
SP 1.026 922
CDA 1.765 1.048
D66 1.641 922
ChristenUnie 400 345
GROENLINKS 861 190
SGP 204 205
Partij voor de Dieren 529 315
50PLUS 562 290
OndernemersPartij 21 0
VNL (VoorNederland) 86 0
DENK 156 0
NIEUWE WEGEN 19 0
Forum voor Democratie 472 0
De Burger Beweging 7 0
Vrijzinnige Partij 4 0
GeenPeil 7 0
Piratenpartij 46 37
Artikel1 32 0
Niet Stemmers 10 0
Libertarische Partij (LP) 4 4
Lokaal in de Kamer 12 0
JEZUS LEEFT 8 0
StemNL 0 0
Overige stemmen 0 0
Totaal aantal geldige stemmen 15.863 14.165*
Blanco stemmen 21 20
Ongeldige stemmen 21 27
Aantal kiesgerechtigden 18.979 18.960
Opkomstpercentage 83,69% 75,04%

*In 2012 hebben een aantal partijen meegedaan aan de verkiezingen die niet aan deze verkiezingen meedoen. Ook zijn er dit jaar nieuwe partijen bijgekomen, hierdoor komt het totaal aantal geldige stemmen niet overeen met de aantallen die in bovenstaande tabel genoemd worden.