Verspreiding van jodiumtabletten in de regio Rijnmond

Dit item is verlopen op 04-11-2017.

De Rijksoverheid wil dat Nederland zo goed mogelijk is voorbereid op een eventueel ongeval met een kernreactor (een stralingsincident). De kans op een kernongeval is zeer klein. Kernreactoren moeten aan strenge veiligheidseisen voldoen. Omdat kernongevallen zich niet aan landsgrenzen houden, heeft Nederland de zones aangepast waarbinnen mensen over jodiumtabletten moeten beschikken. De overheid verspreidt vanaf 10 oktober 2017 jodiumtabletten aan bepaalde groepen mensen die tot 100 km rond een kernreactor wonen. De verspreiding van tabletten duurt naar verwachting twee weken. Bij een kernongeval kan radioactief jodium vrijkomen. Jodiumtabletten voorkomen dat het lichaam radioactief jodium opneemt.

Wie ontvangen jodiumtabletten?

De regio Rotterdam-Rijnmond valt binnen de 100 km zone rondom kerncentrales Borsele en Doel. Daarom ontvangen in de alle Rijnmondgemeenten kinderen tot 18 jaar en zwangere vrouwen de jodiumpillen per post. Dit is per huishouden één doosje met tien tabletten. Vanaf 3 oktober verstuurt het ministerie van VWS een vooraankondiging naar de mensen die de tabletten ontvangen. Op www.jodiumpostcodecheck.nl kunt u nagaan of u jodiumtabletten per post krijgt opgestuurd.

Meer informatie

Meer informatie over de verspreiding van jodiumtabletten vindt u op www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl. Heeft u nog meer vragen, bel dan het publieksinformatienummer 1400 of neem contact op via WhatsApp: 06-55001400.