Verkeersmaatregelen Portlandse Baan

Dit item is verlopen op 23-04-2017.

In de afgelopen twee jaar zijn op de Portlandse Baan tussen de Rhoonse Baan en Koedoodsedijk verschillende ongelukken gebeurd. Om gericht actie hiertegen te kunnen ondernemen, is in de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de toedracht van deze ongelukken. Op basis van dit onderzoek neemt de gemeente binnenkort een aantal maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Verkeerswethouder Jacqueline de Leeuwe: “Ik snap heel goed dat mensen zich zorgen maken. Kinderen moeten veilig van en naar school kunnen, voetgangers moeten zonder problemen over kunnen steken. Ook voor ons staat de veiligheid van met name voetgangers en fietsers voorop. Niets doen is geen optie.”

Uit het onderzoek is gebleken dat de ongelukken op de Portlandse Baan geen eenduidige oorzaak hebben. Wat wel naar voren is gekomen, is dat de zichtbaarheid van de zebrapaden en zichthoeken bij de toegangen naar de wooneilanden een negatieve rol spelen voor de verkeersveiligheid. Ook de snelheid is van invloed.

Maatregelen

Om de verkeersveiligheid te verbeteren neemt de gemeente de volgende maatregelen:

 • Aanpassen verlichting bij de voetgangersoversteekplaatsen
  Bij de zebrapaden op de Portlandse Baan worden speciale masten geplaatst waar het verkeersbord ‘oversteekplaats’ aan komt te hangen. In deze borden zitten LED-lampen die de oversteekplaats beter verlichten.
 • Ophangen ‘smiley’s’
  Op de Portlandse Baan komen twee zogenaamde ‘smiley’s’ te hangen. Op deze borden is de snelheid af te lezen van het verkeer dat voorbij rijdt. Deze vorm van gedragsbeïnvloeding zorgt voor een verlaging van de snelheid ter plaatse. Voor een maximaal effect worden de ‘smiley’s’ regelmatig op een andere plek gehangen.
 • Aanbrengen extra onderborden
  Op iedere aansluiting naar de eilanden hangt het bord dat zegt dat men voorrang moet verlenen aan het kruisende (brom-)fietsverkeer . Het is niet voor iedereen even duidelijk dat dit verkeer uit twee richtingen kan komen. Onderborden met pijlen ( <- -> ) moeten de situatie duidelijk maken.
 • Aanpassen groenvoorzieningen
 • De groene hagen ten zuiden van het fietspad langs de Portlandse Baan, worden aan beide uiteindes 10 meter ingekort. Hierdoor ontstaat een beter zicht voor zowel gemotoriseerde verkeer als voor fietsers.

Overige werkzaamheden

Voor de Portlandse Baan staat ook een aantal onderhoudswerkzaamheden op de planning. Het is onder andere de bedoeling om in april een beschermlaag aan te brengen op het asfalt van de rijbaan. Hierdoor gaat de weg langer mee.

Meer informatie over deze werkzaamheden volgt zodra de startdatum bekend is.

Planning

De werkzaamheden staan gepland voor het tweede en derde kwartaal van 2017.