Vanaf 1 januari geen eigen bijdrage meer voor begeleiding en respijtzorg

Dit item is verlopen op 27-01-2017.

Vanaf 1 januari 2017 hoeven inwoners van Albrandswaard die begeleiding ontvangen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning geen eigen bijdrage meer te betalen voor deze zorg. Ook voor de zorg die tijdelijk wordt ingezet om mantelzorgers te ontlasten bij hun zorg voor een naaste wordt vanaf deze datum geen eigen bijdrage meer in rekening gebracht.

Het gemeentebestuur hoopt met het intrekken van de eigen bijdrage de drempel naar deze zorg te verlagen. Uit onderzoek van de gemeente is namelijk gebleken dat het betalen van een eigen bijdrage voor deze zorg voor sommige mensen een reden is om hier geen gebruik van te maken.

Praktische of sociale hulp

Begeleiding wordt ingezet wanneer mensen de regie over hun leven (tijdelijk) kwijt zijn of dreigen te raken. Hen wordt dan praktische of sociale hulp in het dagelijks leven geboden of mensen kunnen bijvoorbeeld  dagbesteding krijgen. Deze zorg is bedoeld voor onder meer mensen die licht dementerend zijn, mensen met een verstandelijke beperking of met psychiatrische problemen.

Ondersteuning mantelzorgers

Ook voor respijtzorg, dat wordt ingezet om mensen die voor hun naaste zorgen tijdelijk te ontlasten, werd een eigen bijdrage geheven. Bij respijtzorg wordt de zorgbehoevende persoon bijvoorbeeld tijdelijk opgenomen in een zorginstelling.

Zorg voor wie dat nodig heeft

Albrandswaard is, naast Ridderkerk, voor zover bekend de enige gemeente in onze regio die vanaf komend jaar geen eigen bijdrage meer int voor deze zorgsoorten.

“Aan wie dat echt nodig heeft, wil de gemeente laagdrempelige zorg bieden om mensen in staat te stellen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. Ook mantelzorgers willen wij zo goed mogelijk ondersteunen om voor hun naaste te kunnen (blijven) zorgen. Door de afschaffing van de eigen bijdrage voor deze zorgsoorten, nemen we een belangrijke drempel weg”, aldus verantwoordelijk wethouder Rombout.

Zorg aanvragen

Mensen die een aanvraag willen indienen voor zorg in het kader van de Wmo, kunnen hiervoor terecht bij Vraagwijzer Albrandswaard. Vraagwijzer is bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur via telefoonnummer (010) 50 11 222. U kunt ook een e-mail sturen naar vraagwijzer@welzijnalbrandswaard.nl.