Sanering Rhoonse stort

Dit item is verlopen op 22-07-2017.

Binnenkort wordt gestart met de werkzaamheden om de ‘Rhoonse Stort’ te voorzien van een nieuwe afdeklaag. In het verleden zijn op deze oude stortplaats langs de dijk tussen de jachthaven en de Schenkeldijk bomen geplant. Vooruitlopend op de werkzaamheden moeten deze bomen worden gekapt. Het gaat daarbij om ca. 5 hectare bosbeplanting. Om risico’s in de toekomst te voorkomen is het helaas niet mogelijk om op deze locatie bomen terug te planten.

Het plan is tot stand gekomen met onder andere de bewoners van de Havendam. Samen met hen zijn de verschillende opties bekeken en is uiteindelijk een keus gemaakt.

Herplant

Het is de bedoeling dat er voor iedere gekapte boom en struik weer nieuwe bomen en struiken worden geplant. Dat kan echter niet op dezelfde plek. Het risico is te groot dat na verloop van tijd vervuilde grond met de wortels weer omhoog komt, bijvoorbeeld als een boom omvalt.

Op dit moment is nog niet bekend op welke locatie(s) de nieuwe bomen/struiken gaan komen. Uitgangspunt is wel dat deze bomen in Albrandswaard een plekje krijgen.

Sanering

De sanering bestaat onder ander uit het ‘inpakken’ van de verontreinigde grond met een nieuwe deklaag van 50 cm schone grond. Ook komt er een extra kleilaag (steunberm) aan de binnenzijde van de dijk. De instroom van verontreinigd water in de Zegenpolder wordt zo verminderd. Omdat alle partijen - bewoners, provincie en gemeente - het afdekken van de stort belangrijk vinden, is afgesproken dat deze werkzaamheden plaatsvinden los van ontwikkelingen in het Buytenland van Rhoon.