Samen voor betere onderlinge zorg - Goede ideeën gezocht!

Dit item is verlopen op 23-03-2017.

Een goede en gezonde manier van leven. Dat is iedereen gegund, maar niet iedereen kan dat zonder hulp voor elkaar krijgen. Daarom nodigt de gemeente Albrandswaard maatschappelijke partners én inwoners uit met ideeën te komen om de onderlinge zorg en ondersteuning tussen inwoners te stimuleren.

Onderwerpen waar de gemeente graag samen met u of uw organisatie mee aan de slag wil, zijn met name eenzaamheid, weerbaarheid, langer thuis blijven wonen en inburgering van vergunninghouders. Om goede initiatieven mogelijk te maken stelt de gemeente subsidie beschikbaar. Aanvragen kan nog tot 1 april 2017.

De subsidieregeling is zo opgezet dat zowel de initiatiefnemers als de gemeente kunnen leren en experimenteren met hoe je zorg kan verbeteren. Een initiatief wordt maximaal 2 jaar ondersteund.

Speerpunten

Zorg en een gezonde manier van leven zijn brede begrippen, daarom heeft de gemeente vier speerpunten uitgekozen. Wij zijn dus met name op zoek naar goede en nieuwe ideeën voor de volgende onderwerpen:

  • Eenzaamheid, voorkomen en bestrijden.
    Daarbij wordt haast automatisch aan ouderen gedacht, maar ook veel jonge mensen hebben te kampen met eenzaamheid.
  • Weerbaarheid, fysiek en geestelijk.
    Het kan moeilijk zijn om je - soms letterlijk - staande te houden in onze maatschappij. Bijna iedereen krijgt wel eens te maken met bijvoorbeeld vormen van oplichting of pesten op school of op het werk.
  • Ouderen en mensen met een handicap helpen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen.
  • Vergunninghouders helpen met inburgeren, zodat zij op een goede manier deel uit kunnen maken van onze (lokale) samenleving.

Leren en experimenteren

Wethouder Maret Rombout is enthousiast over de subsidieregeling. “Ook in Albrandswaard wonen kwetsbare mensen; mensen die wel wat hulp, zorg of ondersteuning kunnen gebruiken. Met deze subsidieregeling kunnen we plannen van burgers of (zorg)instellingen voor deze groepen een zetje in de goede richting geven. Na twee jaar is er een evaluatiemoment, waar bekeken wordt of de subsidie nog nodig of wenselijk is. We hebben niet van tevoren alles tot achter de komma uitgedacht, we gaan het in de praktijk ervaren. Dat houdt alle partijen scherp en op deze manier gaan we samen voor betere zorg”

Aanvraag indienen

Heeft u een goed idee, dan kunt u subsidie aanvragen. Op de pagina Subsidie Maatschappelijke Initiatieven vindt u het aanvraagformulier en meer informatie over onder andere de toetsingscriteria voor een aanvraag.