Overlast waterplanten in de Koedoodseplas en Gaatkensplas

Dit item is verlopen op 10-09-2017.

De gemeente krijgt regelmatig vragen of de begroeiing in het water kan worden gemaaid. De Koedoodseplas en Gaatkensplas en andere wateren groeien in de zomer dicht door waterplanten. Hierdoor is varen, vissen en zwemmen soms lastig. We willen graag aan deze vraag tegemoet komen, maar door aangescherpte landelijke regelgeving mogen waterplanten nog maar beperkt worden gemaaid.

Volgens de aangescherpte regels mag alleen worden gemaaid bij overlast van waterplanten en dan alleen in de vaargeul tot maximaal 50 cm boven de bodem. De nieuwe werkwijze betekent dat waterplanten niet meer mogen wijken voor waterrecreatie. We begrijpen dat de begroeiing in het water vervelend is voor waterrecreanten, maar de gemeente is gebonden aan landelijke regelgeving.

Omdat dit een landelijk voorkomend probleem is hebben een aantal partijen vanuit de recreatiesector en enkele lokale organisaties een brief gestuurd aan Minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur & Milieu om tot een oplossing te komen.

Waterplanten

Inheemse waterplanten leveren een belangrijke bijdrage aan een goede waterkwaliteit. Ze hebben een positief effect op de visstand en vogels, zoals eenden en meerkoeten, profiteren van de begroeiing in het water. Waterplanten zijn voedsel en bieden een schuilplaats. Waterplanten die in de bodem wortelen en groeien tot aan het wateroppervlak kunnen echter ook overlast veroorzaken voor recreanten.

Exotische waterplanten

Voor exotische waterplanten - veelal afkomstig uit vijvers en aquaria - gelden andere regels. De gemeente en het waterschap verwijderen deze planten zo volledig mogelijk om verspreiding te voorkomen. Tot op heden komen de overlast gevende exoten op een zeer beperkt aantal plaatsen binnen de gemeente voor en zijn nog niet gesignaleerd in de grote plassen.