Opruimactie fietsenstallingen metrostations

Dit item is verlopen op 06-04-2017.

In de fietsenstallingen bij de metrostations Poortugaal (Hofhoek) en Rhoon (Stationsstraat, Debussystraat en Mozartlaan) staan sommige fietsen langdurig gestald. Binnenkort gaat de gemeente deze fietsen van een waarschuwingssticker voorzien. De eigenaren van deze fietsen hebben tot 5 april 2017 de tijd hun fiets weg te halen. Fietsen die niet worden opgehaald, worden door de gemeente verwijderd. Aangezien het niet duidelijk is wie de eigenaar is, beschouwen wij de fietsen als een gevonden voorwerp (zie artikel 5:5 Burgerlijk Wetboek).

Ziet u iemand fietsen verwijderen bij de stalling en twijfelt u of dit iemand van de gemeente is? Vraag diegene om een legitimatiebewijs. Onze medewerkers kunnen zich legitimeren.

Opslag fietsen

Wij slaan de fietsen drie maanden op. Van fietsen die na drie maanden niet door de eigenaar zijn opgehaald, doen wij afstand. Voor meer informatie kunt u bellen naar de afdeling Toezicht en Handhaving via telefoonnummer (010) 506 11 11.