Lokale regels moeten begrijpelijker en eenvoudiger

Dit item is verlopen op 14-06-2017.

De komende maanden is de gemeente hard aan de slag met het aanpassen van de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening. De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn dat de regels begrijpelijk moeten zijn en een duidelijk doel hebben. En ook niet onbelangrijk: er moet draagvlak voor zijn in de samenleving. De gemeente gaat daarom in gesprek met onder andere inwoners, ondernemers en partners zoals politie en brandweer.

Burgemeester Hans Wagner: “In de huidige APV zijn sommige regels onduidelijk of overbodig. Dat maakt het voor iedereen lastig; voor politie en BOA’s om te handhaven en voor onze inwoners om te begrijpen wat er precies bedoeld wordt. Daarom willen we een APV die enerzijds begrijpelijk en eenvoudig is en anderzijds een goed instrument biedt voor het borgen van de openbare orde, veiligheid en leefbaarheid.”

Inloopbijeenkomst

Voor de gesprekken met inwoners, ondernemers, verenigingen en partners wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande overleggen en evenementen. Bijvoorbeeld met Buurt Bestuurt, de buurtpreventieteams, het ondernemersontbijt en de Veiligheidsdag.

Daarnaast organiseert de gemeente op dinsdag 20 juni 2017 een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis aan de Hofhoek 5. Iedereen die input wil leveren voor de vernieuwde APV kan dan binnenlopen tussen 19.00 en 21.00 uur.

APV

In de APV zijn regels opgenomen over onder andere veiligheid op de weg, parkeren, de organisatie van evenementen en het gebruik van de openbare ruimte. Ook staan er bepalingen in over bijvoorbeeld geluidhinder en overlast. De afgelopen jaren is er veel veranderd, waardoor een deel van deze regels inmiddels overbodig is. Ook is niet altijd duidelijk wat het doel is van een bepaalde regel.