Kringlooporganisaties slaan handen ineen

Dit item is verlopen op 05-05-2017.

Alle Albrandswaardse kringloopinitiatieven, milieudoelstellingen, goede doelen en welzijnsactiviteiten voor de inwoners van de gemeente samenbrengen op een unieke ontmoetingsplek in een Maatschappelijk Warenhuis. Dat is de ambitie van acht kringloopinstellingen. Op donderdag 6 april 2017 komen initiatiefnemers Stichting Casa Lumina, de stichting Diaconaal- en Informatiecentrum Albrandswaard, de stichting Vrienden van de Dorpskerk Poortugaal, de stichting Wereldwinkel Rhoon, de Snuffelloods Maranathakerk Rhoon, Antes (v/h Bouman Delta), Opnieuw en Co en de NV BAR-Afvalbeheer bijeen om hun samenwerkingsintentie te bekrachtigen.

In eerste instantie willen de organisaties starten met kringloopactiviteiten. Daarnaast willen zij onderzoeken, of andere maatschappelijke instellingen en kleine bedrijfjes een plekje kunnen krijgen in het nieuwe warenhuis. De initiatiefnemers denken dan aan welzijnsinstellingen, ambachtslieden zoals kledingreparatie, kunstenaars enzovoort. Ook zal er ruimte zijn voor een kleinschalige horecavoorziening.

Start gesprekken

In het najaar van 2016 zijn de acht organisaties verkennende gesprekken gestart om de mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken. Een belangrijke aanleiding is de huisvestingssituatie van enkele organisaties. De huidige huurcontracten lopen af, waardoor verlies van huisvesting dreigt.

Continuïteit

Met de oprichting van een warenhuis onder één dak kunnen de organisaties hun eigen activiteiten voor Albrandswaard voortzetten, met als doel om hergebruik van goederen te blijven stimuleren en verspilling tegen te gaan. En om de inkomsten voor de eigen doelstellingen veilig te stellen.

De gemeente Albrandswaard steunt het initiatief met een bescheiden budget voor het opstellen van een businessplan. Veel hangt af van het vinden van een geschikte locatie en uiteindelijk van een sluitend exploitatieplan. De komende maanden zal duidelijk worden of het plan haalbaar is.