Inwoners positief over balieservice Albrandswaard

Dit item is verlopen op 28-10-2017.

In de afgelopen maanden heeft de gemeente Albrandswaard twee onderzoeken laten doen: een klanttevredenheidsonderzoek specifiek voor de service aan de balie en een burgerpeiling. Inwoners waarderen de balieservice met een 8. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde voor verglijkbare gemeenten. Bij de burgerpeiling werd niet alleen gekeken naar de dienstverlening, maar ook naar het woon- en leefklimaat, de relatie inwoners - gemeente en zorg en welzijn. Hierbij zit Albrandswaard op het landelijk gemiddelde van een 6,7.

De onderzoeken zijn dit jaar voor het eerst uitgevoerd op de uniforme manier van ‘Waar staat je gemeente’. Hierdoor is onder andere een betere vergelijking mogelijk met andere gemeenten van dezelfde grootte (ca. 25.000 inwoners). Wethouder dienstverlening Hans van der Graaff: “We zijn voortdurend bezig met het verbeteren van de dienstverlening voor onze inwoners. Dit soort onderzoeken laat zien of we op de goede weg zitten.”

Burgerpeiling

De burgerpeiling is uitgevoerd per woonkern. Dit laat zien dat er wel wat verschillen zijn tussen de kernen Rhoon, Poortugaal en Portland. Als het gaat om bijvoorbeeld woon-leefklimaat ligt in Poortugaal het accent op het behoud van groen en bomen, in Portland staat de aanpak van geluidsoverlast van scooters/motoren voorop en in Rhoon zien de bewoners het liefst dat er (meer) snelheidsbeperkende maatregelen komen voor de veiligheid van spelende kinderen.

Wat de prioriteiten in het algemeen betreft, zijn de inwoners van de drie kernen het met elkaar eens. Op nummer 1 staat veiligheid. Daarna volgen (in volgorde van belangrijkheid): leefbaarheid, dienstverlening en voorzieningen.

Resultaten bekijken

Alle resultaten van beide onderzoeken zijn binnenkort voor iedereen te bekijken op de website www.waarstaatjegemeente.nl. Ook is het mogelijk om te bekijken hoe de gemeente het doet ten opzichte van vergelijkbare gemeenten.