Gemeente Albrandswaard verkoopt aandelen Eneco

Dit item is verlopen op 12-10-2017.

Burgemeester en wethouder van de gemeente Albrandswaard zijn van plan de aandelen Eneco te verkopen. Een voorstel hiervoor wordt nu voor advies voorgelegd aan de gemeenteraad.

Energiebedrijf Eneco is volledig in handen van 53 gemeenten. Het bedrijf was tot 1 februari van dit jaar zowel energieleverancier als eigenaar van de kabels en leidingen in de grond. Sinds 1 februari zijn deze twee onderdelen gesplitst . Het netwerkdeel (Stedin) blijft in handen van de overheden, dat is wettelijk bepaald. Het onderdeel Eneco is nu echter een commercieel bedrijf. De vraag die de aandeelhouders bezighoudt: dient het hebben van aandelen in een commercieel bedrijf nog wel het publiek belang?

Zorgvuldig proces  

Wethouder Financiën Hans van der Graaff: “De afgelopen maanden hebben we zorgvuldig gekeken naar de belangen en de voor- en nadelen van verkoop. Op basis daarvan stellen wij nu voor aan de raad om ons aandelenpakket af te bouwen en uiteindelijk te verkopen. Wel met het voorbehoud dat we ons niet bij voorbaat rijk moeten rekenen. Verder willen we de aandelen ook niet zomaar aan de eerste de beste verkopen. Dat zal ook onze positie in de onderhandelingen bepalen.”

Eerder lieten ook gemeenten als Rotterdam, Den Haag en Dordrecht al weten dat zij van plan zijn hun aandelen te verkopen.