Gemeente Albrandswaard financieel gezond

Dit item is verlopen op 12-10-2017.

De gemeente Albrandswaard is financieel gezond. Dat blijkt uit de cijfers van de begroting 2018- 2021. De komende jaren tonen structureel een positief beeld, de algemene reserve is voldoende gevuld en ook voor dit jaar blijven de financiën binnen de kaders.

In de afgelopen periode is hard gewerkt aan het opschonen van alle financiële posten. Van der Graaff: “We hebben alles nog eens grondig tegen het licht gehouden en de onduidelijkheden eruit gehaald waardoor er nu een realistische en transparante begroting ligt." De wethouder is ook tevreden met het bedrag dat ‘achter de hand’ is als financiële reserve: “Als er nu wat tegenslagen zijn, dan kunnen we die opvangen. Vergelijk het met de financiën van een uw eigen huishouden. Het is goed om te weten dat als de koelkast kapot gaat, er geld is om een nieuwe te kopen.”

Provinciale toets

Iedere gemeentebegroting wordt door de provincie getoetst. Daarbij wordt gekeken of de begroting voldoen aan de wettelijke eisen en de regels van de provincie. De definitieve toets vindt plaats wanneer de gemeenteraad de begroting heeft vastgesteld, maar de eerste reactie is positief: de provincie is zeer tevreden over de beheerplannen die voor meerdere jaren zijn doorgerekend. Hierdoor is een goed beeld van de kosten en uitgaven voor de komende jaren.

Begrotingsraad

De gemeenteraad bespreekt de begroting 2018-2021 tijdens Beraad & Advies van 24 oktober. De begrotingsraad is op 6 november.