Een tweede leven voor de Polderschuur

Dit item is verlopen op 15-06-2017.

De Polderschuur aan de Emmastraat in Poortugaal sluit op 1 november 2017 haar deuren. De gemeente wil het gebouw weer zo snel mogelijk ten goede laten komen aan de samenleving, daarom wordt het beschikbaar gesteld aan een vereniging of stichting uit Albrandswaard met het meest passende maatschappelijk doel.

Heeft uw vereniging of stichting een geschikt doel voor de Polderschuur? Stuur uw plan dan voor 15 juni 2017 naar wijkgerichtwerken@albrandswaard.nl. De plannen worden vervolgens beoordeeld, hierbij wordt onder andere gelet op:

  • Welk extra maatschappelijk belang en/of welke doelstelling wordt nagestreefd?
  • Past de Polderschuur binnen het bestaande bestemmingsplan?
  • Wat is de duur van de opbouw?

Bij meerdere geschikte plannen wordt de Polderschuur verloot.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de Polderschuur? Neem dan contact op met Mandy Mes, e-mail: m.mes@bar-organisatie.nl of met Richard van Vliet, e-mail: r.v.vliet@bar-organisatie.nl.