Definitieve uitslag Tweede Kamerverkiezingen

Dit item is verlopen op 21-04-2017.

De definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in Albrandswaard is bekend. Het opkomstpercentage lag dit keer op 83,31%. Dat is 8% meer dan bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012. De meeste stemmen gingen naar de VVD, gevolgd door de PVV.

Schematische weergave uitslag Tweede Kamerverkiezingen
Partij

Aantal stemmen 2017

Aantal stemmen 2012
VVD 4.499 5.293
PvdA 742 2.616
PVV 2.716 1.931
SP 1.018 922
CDA 1.761 1.048
D66 1.647 922
ChristenUnie 443 345
GROENLINKS 861 190
SGP 204 205
Partij voor de Dieren 430 315
50PLUS 563 290
OndernemersPartij 21 0
VNL (VoorNederland) 86 0
DENK 156 0
NIEUWE WEGEN 19 0
Forum voor Democratie 473 0
De Burger Beweging 7 0
Vrijzinnige Partij 4 0
GeenPeil 7 0
Piratenpartij 46 37
Artikel1 32 0
Niet Stemmers 10 0
Libertarische Partij (LP) 4 4
Lokaal in de Kamer 14 0
JEZUS LEEFT 8 0
StemNL 0 0
Overige stemmen 0 0
Totaal aantal geldige stemmen 15.787 14.232*
Blanco stemmen 16 20
Ongeldige stemmen 24 27
Aantal kiesgerechtigden 18.979 18.934
Opkomstpercentage 83,31% 75,31%

*In 2012 hebben een aantal partijen meegedaan aan de verkiezingen die niet aan deze verkiezingen meedoen. Ook zijn er dit jaar nieuwe partijen bijgekomen, hierdoor komt het totaal aantal geldige stemmen niet overeen met de aantallen die in bovenstaande tabel genoemd worden.