Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen

Dit item is verlopen op 23-04-2018.

De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Albrandswaard is bekend. Het opkomstpercentage lag dit keer op 54,50%. Dat is 1,61% meer dan bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. De meeste stemmen gingen naar de VVD en Echt voor Albrandswaard, gevolgd door Stem-Lokaal.

Lijst Partij Aantal stemmen 2018 Aantal stemmen 2014 Verschil Percentage 2018 Percentage 2014 Verschil Zetels 2018 Zetels 2014 Verschil
1 VVD 2222 2755 - 533 21,12% 27,28% -6,16% 5 6 -1
2 Echt voor Albrandswaard (EVA) 1886 2342 - 456 17,92% 23,19% -5,27% 4 5 -1
3 CDA 1168 1153 +15 11,10% 11,42% -0,32% 2 2
4 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 710 1063 -353 6,75% 10,53% - 3,78% 1 2 -1
5 Nieuwe Albrandswaardse Partij (NAP) 524 824 -300 4,98% 8,16% -3,18 1 2 -1
6 ChristenUnie / SGP 570 735 -165 5,42% 7,28% -1,86 1 1
7 Stem-Lokaal 1394 +1394 13,25% +13,25 3 +3
8 GROENLINKS 671 +671 6,38% +6,38 1 +1
9 Leefbaar Albrandswaard 1377 +1377 13,09% +13,09 3 +3
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 10522 10098 +424 21 21
Aantal blanco stemmen 49 40 +9
Aantal geldige stemmen 10571 10138 +433
Aantal ongeldige stemmen 36 34 +2
Aantal kiezers 10607 10172 +435
Aantal kiesgerechtigden 19464 19233 +231
Opkomstpercentage 54,50% 52,89% +1,61%

Het proces verbaal van de zitting en de processen verbaal van de stembureaus liggen ter inzage in het gemeentehuis. Wilt u het proces verbaal komen inzien, maak dan een afspraak via telefoonnummer (010) 506 11 11.