College legt concept zienswijze voor aan gemeenteraad: “Geen windmolens in en rond Albrandswaard”

Dit item is verlopen op 09-04-2017.

De gemeente Albrandswaard is van plan een zienswijze in te dienen bij de provincie Zuid-Holland. Deze zienswijze gaat over vier nieuwe locaties die de provincie heeft aangewezen voor de realisatie van windenergie: Beneluxplein, Distripark Eemhaven, Beerenplaat en Poort van Charlois. Met de zienswijze wil de gemeente Albrandswaard onderbouwen waarom de provincie moet afzien van windmolens op genoemde locaties.

Bijdrage regionale vraagstukken

De gemeente Albrandswaard heeft al een forse bijdrage geleverd aan regionale vraagstukken. Wethouder Marco Goedknegt van ruimtelijke ordening en duurzaamheid: “De metro die onze gemeente doorsnijdt, de TBS-kliniek De Kijvelanden, de verbreding van de A15. Dit zijn allemaal ingrepen op onze gemeentegrond voor het regionale belang en ik zou er zo nog een paar kunnen noemen. Deze regionale projecten hebben stuk voor stuk grote invloed (gehad) op ons beleid, onze leefomgeving en het karakter van onze gemeente.”

Energieneutraal

Het uiteindelijke doel van de windmolens is het terugdringen van CO2. Hiervoor ziet de gemeente genoeg alternatieven. Marco Goedknegt: “We kunnen veel meer doen met zonne-energie, ook in onze gemeente. De meeste winst kunnen we halen door woningen en andere gebouwen energieneutraal te maken op een zo individueel mogelijke basis.” De invoering van waterstofeconomie en het kunnen opslaan van groene energie vullen deze alternatieven verder aan.

Zienswijze

De nieuwe locaties voor de windmolens staan in de herziening van de Verordening Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland. Tegen deze verordening kan iedereen een zienswijze indienen. Dit kan tussen 15 maart en 25 april 2017.

Het college van B&W heeft een zienswijze geschreven en bespreekt deze met de gemeenteraad tijdens Beraad en Advies op maandag 20 maart 2017. De stukken hiervoor staan vanaf vrijdag 10 maart 2017 op de website.