Aanpak wateroverlast Ribbiuslaan en omstreken

Dit item is verlopen op 05-05-2017.

Afgelopen jaar hebben bewoners van G.E.C. Ribbiuslaan, Jan Kooijmanlaan en de C. Barendregtlaan meerdere keren te maken gehad met wateroverlast bij zware regenval. Om verdere problemen te voorkomen wil het college van B&W op korte termijn een deel van de riolering in het gebied vervangen. Een voorstel hiervoor wordt binnenkort besproken door de gemeenteraad.

Jacqueline de Leeuwe, wethouder Buitenruimte: “We vervangen hier een deel van een redelijk nieuw riool, omdat er anders wateroverlast is. Dat is een omslag. Tot nu toe werden stukken riool vervangen omdat ze waren afgeschreven, dus na een voorgeschreven aantal jaren. Dat doen we nu niet meer automatisch. Riolen kunnen nu ook veel langer mee dan vroeger door betere technologie. In de toekomst zullen we vaker zien dat het riool wordt aangepakt vanwege de noodzaak van klimaatadaptatie. Dus aanpassen aan de veranderingen van het klimaat.”

Onderzoek

De wateroverlast die bewoners in de Ribbiuslaan en omgeving vorig jaar hebben gehad was voor het college aanleiding om een deskundig bureau onderzoek te laten doen. Hierbij is onder andere gekeken naar de oorzaak van overlast en de mogelijke oplossingen.

Voorstel

Op basis van het onderzoek ligt er nu een raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld om een deel van de riolering in het gebied te vervangen. Hiermee kan de overlast als gevolg van zware buiten worden verminderd. Uitgangspunten daarbij zijn: het voorkomen van extreem water op straat, voorkomen dat het water de woningen inloopt en het aanpakken van het hoge grondwaterpeil.

Jacqueline de Leeuwe: “Na de problemen van vorig jaar zijn al allerlei maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Zo zijn de duikers onder de Groene Kruisweg schoongemaakt, is de sloot gebaggerd en een put aangepast. Het vervangen van een deel van het riool is het laatste en grootste deel van de werkzaamheden.”

Overigens moet voor heel Nederland, dus ook voor Albrandswaard, rekening worden gehouden met een toename van extreme regenbuien. Dat betekent dat in de toekomst (enige) overlast bij zware regenval niet helemaal kan worden voorkomen.

Overleg met bewoners

De uitkomsten van het onderzoek zijn besproken met een vertegenwoordiging van de bewoners. Ook het raadsvoorstel is besproken tijdens een bijeenkomst waar alle belanghebbenden voor waren uitgenodigd. De aanwezige bewoners hebben positief gereageerd op het voorstel.

Vervolg

Wanneer de gemeenteraad instemt met het voorstel wordt zo snel mogelijk gestart met de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden. Een en ander gebeurt in overleg met omwonenden.