2 februari: vergadering Seniorenraad Albrandswaard

Dit item is verlopen op 03-02-2017.

Donderdag 2 februari 2017 om 10.00 uur is er een vergadering van de Seniorenraad in het Wijkcentrum De Boekenstal, Dorpsstraat 34 in Poortugaal.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen verslag vergadering 2 december 2016
 3. Vaststellen agenda
 4. Stand van zaken tot knelpunten openbare ruimte
 5. Financieel jaarverslag 2016
 6. Stand van zaken voorzitter Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard
 7. Stand van zaken bushalte buurtbus in de nabijheid van het binnenbad nabij de Rhoonse Grienden
 8. Stand van zaken zwembad (binnenbad) nabij de Rhoonse Grienden
 9. Jaarverslag 2016
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Rondvraag
 12. Sluiting