18 januari: Bijeenkomst Buurt Bestuurt Portland

Dit item is verlopen op 19-01-2017.

Woensdag 18 januari 2017 is er in het Wijkcentrum aan het Hof van Portland 41 een bijeenkomst van Buurt Bestuurt Portland. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Tijdens de bijeenkomst worden problemen in de wijk besproken. Het gaat dan vooral om veiligheidsproblemen en problemen die van invloed zijn op het gevoel van veiligheid. U vertelt wat de problemen zijn en de professionals geven aan wat zij kunnen doen om die problemen aan te pakken. Ook wordt er gekeken wat u als bewoners van de buurt zelf kunt doen.

Informatie?

Wijkregisseur Richard van Vliet, telefoon 06-51133553 / e-mail r.v.vliet@bar-organisatie.nl