14 december: vergadering Seniorenraad Albrandswaard

Dit item is verlopen op 15-12-2017.

Donderdag 14 december om 10.00 uur is er een vergadering van de Seniorenraad in het Wijkcentrum De Boekenstal, Dorpsstraat 34 in Poortugaal.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen verslag vergadering 8 oktober 2017
 3. Vaststellen agenda
 4. Stand van zaken herinrichting park Jan Cornelispolder
 5. Stand van zaken functie secretaris
 6. Knelpunten c.q. oplossingen openbare ruimte
 7. Stand van zaken overleg gemeente over kosten bankrekening
 8. Stand van zaken zwembad (binnenbad) nabij de Rhoonse Grienden
 9. Stand van zaken met betrekking tot Klepperwei  en Hooge-Werf: herstart bewegingsprogramma Meer Bewegen Voor Ouderen
 10. Politiek CafĂ© 16 november 2017,  in verband met de gemeenteraadsverkiezingen
 11. Vaststellen vergaderfrequentie en -data Seniorenraad
 12. Afscheid Sylvia Smits
 13. Wat verder ter tafel komt
 14. Rondvraag
 15. Sluiting