Nieuws

 • Wijzigingen inzameling afval

  Vanaf 1 januari 2018 veranderen de dagen waarop het afval wordt ingezameld.

 • 8 januari: Nieuwjaarsreceptie

  Graag nodigen wij u uit voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Albrandswaard op maandag 8 januari 2018. U ben hartelijk welkom tussen 19.30 en 21.30 in het gemeentehuis aan de Hofhoek 5 in Poortugaal.

 • Oudheidkamer rond feestdagen gesloten

  In verband met de feestdagen is de Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal gesloten op zaterdag 23 en 30 december 2017. Op zaterdag 6 januari 2018 kunt u weer een bezoekje brengen aan de expositie 'Uit de kunst'.

 • Gladheid voor de deur: wat doet de gemeente?

  U heeft het misschien al gemerkt, het wordt weer glad. Donderdagavond 30 november is er weer voor het eerst gestrooid. Ook het komende winterseizoen staan we weer paraat om de wegen begaanbaar te houden. Er wordt niet op alle wegen gestrooid, de gemeente weegt de veiligheid van de weggebruikers, milieu en de kosten af. Vuistregel is om waar mogelijk binnen 250 meter vanaf elke woning een bestrooide route te hebben. Om het strooien makkelijker te maken worden aan het begin van het strooiseizoen op verschillende plekken de paaltjes op voet- en fietspaden verwijderd.

 • 14 december: vergadering Seniorenraad Albrandswaard

  Donderdag 14 december om 10.00 uur is er een vergadering van de Seniorenraad in het Wijkcentrum De Boekenstal, Dorpsstraat 34 in Poortugaal.

 • Download nu de gratis AfvalWijzer app

  Wilt u weten wanneer het afval bij u in de straat wordt opgehaald? Download dan de AfvalWijzer app. Hiermee kunt u op uw smartphone of tablet eenvoudig zien wanneer u welk afval buiten moet zetten. Daarnaast bevat de app onder andere handige informatie over afvalscheiding.

 • 9 december: opening vernieuwde Johannapolder

  In 2017 is hard gewerkt aan de vernieuwde Johannapolder, het gebied is volledig opgeknapt en het eindresultaat is een prachtig recreatiegebied voor iedereen. Nieuwsgierig? Kom dan op zaterdag 9 december een kijkje nemen!

 • Korting op vloer- en spouwmuurisolatie met inkoopactie WoonWijzerWinkel

  Denkt u aan vloerisolatie of spouwmuurisolatie? Met de inkoopactie van de WoonWijzerWinkel kunt u tot wel 15% korting krijgen op vloerisolatie en tot 20% op spouwmuurisolatie!

 • 6 december: Bijeenkomst Buurt Bestuurt Poortugaal

  Woensdag 6 december is in Zorgcentrum Hooge-Werf aan het Wiel 2 in Poortugaal een bijeenkomst van Buurt Bestuurt Poortugaal. De bijeenkomst begint om 19.00 uur.

 • Feestelijke en sportieve opening speelplaats Hobokenstraat

  Op woensdag 29 november opent wethouder Jacqueline de Leeuwe de nieuwe speelplaats aan de Hobokenstraat officieel. Die dag zijn er vanaf 13.00 uur diverse sportieve en feestelijke activiteiten op en rond de speelplaats. Deze worden verzorgd door Stichting Welzijn Albrandswaard. De officiële opening is om 13.15 uur.

 • Advertentieverkoop verkiezingskrant gemeente Albrandswaard

  De komende weken worden ondernemers in Albrandswaard benaderd door ETT Media met de vraag of zij een advertentie willen plaatsen in de verkiezingskrant. Deze krant wordt een aantal weken voor de verkiezingen van 21 maart 2018 huis-aan-huis bezorgd in bijna heel Albrandswaard (geen bezorging bij nee-nee stickers).

 • Onderzoek Valckesteyn West

  In de afgelopen jaren is op verschillende plekken in Valckesteyn West de bodem in meer of mindere mate verzakt. Om inzicht te krijgen in de aard, omvang, oorzaak en consequenties van de verzakkingen op wegen en openbaar gebied heeft de gemeente in de afgelopen periode onderzoek laten doen. Inmiddels zijn de resultaten van dit onderzoek bekend.

 • Enquête Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP)

  In 2012 heeft de gemeente een Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) opgesteld. Hierin staat beschreven hoe de verkeersafwikkeling in de verschillende kernen eruit zou moeten zien. Bij de inrichting van wegen en de omgeving houden we hier zoveel mogelijk rekening mee. Wij willen graag van u weten of het plan dat destijds is gemaakt nog aansluit bij uw ervaring en behoefte en of het plan eventueel aangepast moet worden. Daarom vragen wij u een enquête in te vullen. Doet u ook mee?

 • Kids Only: kinderen kiezen favoriete ontwerp voor speelplek Bakkerspark

  Binnenkort gaan wij  de speelplek in het Bakkerspark in Portland opnieuw inrichten. De kinderen uit de buurt mochten kiezen uit twee leuke ontwerpen. In totaal brachten 60 kinderen hun stem uit via een online enquête op deze website.

 • 25 oktober: Bijeenkomst Buurt Bestuurt en Buurtpreventieteam Portland

  Op woensdag 25 oktober is er een bijeenkomst van Buurt Bestuurt Portland en Buurtpreventieteam Portland in het wijkcentrum aan het Hof van Portland 41. De bijeenkomst begint om 19.00 uur.

 • Virtueel kijken naar je nieuwe huis

  Voor je huis staan terwijl het nog niet is gebouwd. Kan dat? Wij maken het mogelijk voor de toekomstige bewoners van de eilandkavels op Overhoeken III. Tijdens de kennismakingsbijeenkomst op 12 oktober konden zij een maquette van de plannen bekijken en bovendien door middel van een 'virtual reality' bril hun nieuwe woning van dichtbij bekijken.

 • Ruimen graven algemene begraafplaats Rhoon

  De gemeente gaat in 2018 een aantal grafvelden op de algemene begraafplaats in Rhoon ruimen. Het betreft graven waarvan de wettelijke grafrusttermijn van tien jaar inmiddels is verstreken. Het gaat om de algemene graven met de nummers: 223A t/m 223K, 224A t/m 224K, 225A t/m 225B en 226A t/m 226E.

 • Arbeidsmarktregio Rijnmond ontvangt ESF-subsidie voor re-integratie

  De minister van SZW heeft ruim 12 miljoen euro aan ESF-subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds toegezegd aan arbeidsmarktregio Rijnmond voor de periode eind 2014 t/m 2016. De ESF-subsidie is door de Rijnmond gemeenten gebruikt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (dichter) naar werk te begeleiden door middel van re-integratiedienstverlening. De ESF-gerechtigde deelnemers waarvoor de subsidie is ingezet zijn o.a. jongeren, 50-plussers, nuo-ers, vreemdelingen, arbeidsbelemmerden en inwoners die al langer dan 6 maanden een uitkering ontvangen.

 • Kids Only Bakkerspark: stem op jouw favoriete ontwerp!

  Binnenkort gaan wij de speelplek in het Bakkerspark in Portland opnieuw inrichten. Oude speeltoestellen worden weggehaald en er komen nieuwe voor in de plaats. De kinderen mogen kiezen uit 2 ontwerpen.

 • Verspreiding van jodiumtabletten in de regio Rijnmond

  De Rijksoverheid wil dat Nederland zo goed mogelijk is voorbereid op een eventueel ongeval met een kernreactor (een stralingsincident). De kans op een kernongeval is zeer klein. Kernreactoren moeten aan strenge veiligheidseisen voldoen. Omdat kernongevallen zich niet aan landsgrenzen houden, heeft Nederland de zones aangepast waarbinnen mensen over jodiumtabletten moeten beschikken. De overheid verspreidt vanaf 10 oktober 2017 jodiumtabletten aan bepaalde groepen mensen die tot 100 km rond een kernreactor wonen. De verspreiding van tabletten duurt naar verwachting twee weken. Bij een kernongeval kan radioactief jodium vrijkomen. Jodiumtabletten voorkomen dat het lichaam radioactief jodium opneemt.

 • Inwoners positief over balieservice Albrandswaard

  In de afgelopen maanden heeft de gemeente Albrandswaard twee onderzoeken laten doen: een klanttevredenheidsonderzoek specifiek voor de service aan de balie en een burgerpeiling. Inwoners waarderen de balieservice met een 8. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde voor verglijkbare gemeenten. Bij de burgerpeiling werd niet alleen gekeken naar de dienstverlening, maar ook naar het woon- en leefklimaat, de relatie inwoners - gemeente en zorg en welzijn. Hierbij zit Albrandswaard op het landelijk gemiddelde van een 6,7.

 • Interimraadsgriffier voor Albrandswaard

  Met ingang van 1 oktober 2017 gaat Peter-Paul Moors aan de slag als raadsgriffier bij de gemeente Albrandswaard. Het gaat om een tijdelijke invulling van de functie; Moors neemt waar tot er een nieuwe griffier is gevonden. De werving hiervoor is inmiddels gestart. 

 • Vertrek raadsgriffier Albrandswaard

  Na ruim zes jaar neemt Renske van der Tempel afscheid als raadsgriffier van de gemeente Albrandswaard. Op 1 oktober aanstaande gaat zij aan de slag als bestuursadviseur bij het college van de gemeente Rotterdam.

 • Gemeente Albrandswaard financieel gezond

  De gemeente Albrandswaard is financieel gezond. Dat blijkt uit de cijfers van de begroting 2018- 2021. De komende jaren tonen structureel een positief beeld, de algemene reserve is voldoende gevuld en ook voor dit jaar blijven de financiën binnen de kaders.

 • 3 oktober: Energiemarkt

  Neem je nu wel of geen zonnepanelen? Of zijn er nog andere mogelijkheden om een huis te verwarmen? Wat zijn de alternatieven voor koken op gas? En hoe zit het eigenlijk met het klimaatakkoord van Parijs, wat gaan we daar van merken? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord tijdens een speciale ‘energiemarkt’ op 3 oktober. U bent van harte uitgenodigd om tussen 16.00 en 21.30 uur binnen te lopen in de sporthal Rhoon. Toegang is gratis.

 • Burgemeester Wagner met rode bank op Landbouwdag

  Ook dit jaar is burgemeester Hans Wagner van Albrandswaard weer op ‘zomertour’ met zijn rode bank. Aanstaande zaterdag (16 september) staat de rode bank tussen 12.00 en 13.30 uur op de jaarlijkse Historische Landbouwdag aan de Essendijk in Rhoon (ter hoogte van nummer 24).

 • Gemeente Albrandswaard verkoopt aandelen Eneco

  Burgemeester en wethouder van de gemeente Albrandswaard zijn van plan de aandelen Eneco te verkopen. Een voorstel hiervoor wordt nu voor advies voorgelegd aan de gemeenteraad.

 • Belevingsonderzoek water in Portland

  De waterrijke omgeving is één van de pluspunten van Portland en voor veel mensen zelfs een belangrijke reden om hier te wonen. Maar voldoet ‘het water’ ook aan uw verwachtingen? Zijn er bijvoorbeeld genoeg mogelijkheden voor vissen of plezier op het water? Wij zijn benieuwd naar uw mening en willen u daarom vragen een enquête in te vullen. Met behulp van het resultaat van deze enquête kunnen wij richting geven aan onze plannen en maatregelen.

 • Doet u ook mee aan de Week tegen Eenzaamheid?

  Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich erg eenzaam. Daarom is het belangrijk dat we samen een vuist maken tegen eenzaamheid. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid van donderdag 21 september tot en met zondag 1 oktober 2017 vragen we inwoners en organisaties om geen toeschouwer te zijn, maar eenzaamheid aan te pakken.

 • Nieuwe asfaltlaag Portlandse Baan en Rhoonse Baan

  Voor de zomervakantie is gewerkt aan het asfalt op de Portlandse en Rhoonse Baan. Hierover kreeg de gemeente veel vragen en opmerkingen. Daarom leest u hierna informatie over de gekozen aanpak.

 • Uitslag onderzoek speelplek Bakkerspark

  Enkele speeltoestellen op de speelplek in het Bakkerspark in Portland zijn aan vervanging toe. Via een online enquête hebben wij inwoners gevraagd naar wat voor soort speeltoestellen hun voorkeur uitgaat en voor welke leeftijd er toestellen geplaatst moeten worden. In totaal hebben 51 personen de vragenlijst ingevuld.

 • Denk mee over het nieuwe evenementenbeleid!

  Wij zijn op dit moment druk bezig met het opstellen van een evenementenbeleid. Met dit handboek willen we organisatoren van evenementen voorzien van de juiste informatie en kaders om een evenement in Albrandswaard te organiseren.

 • Derde editie Fietstelweek

  Maandag 18 september start de derde editie van de Nationale Fiets Telweek: het grootste fietsonderzoek van Nederland. Een week lang wordt weer gemeten hoe Nederland zich op de fiets verplaatst, met welke snelheid, op welke tijdstippen, met hoeveel tegelijk en waar de grote vertragingen zitten.

 • Politie popt up in de wijk

  Wekelijks houden de wijkagenten spreekuur op een vaste locatie in de wijk. Bewoners en ondernemers kunnen daar terecht met hun zorgen, vragen of gewoon voor een kop koffie met de wijkagent. Helaas wordt hier nauwelijks gebruik van gemaakt. Daarom is gezocht naar een andere invulling van het spreekuur. In afstemming met burgemeester Hans Wagner is besloten te experimenteren met de pop-up bus.

 • 9 september: Zonnepanelen dag in de WoonWijzerWinkel

  Kom op zaterdag 9 september naar de Zonnepanelen dag in de WoonWijzerWinkel (Directiekade 2, Rotterdam).  Tijdens de Zonnepanelen dag staan er voorbeelden van verschillende zonnepanelen, krijgt u onafhankelijk advies en zijn er aantrekkelijke collectiviteitsaanbiedingen in diverse prijs- en kwaliteitsklassen.

 • Albrandswaard krijgt zonnepark

  De aanleg van een zonnepark langs de A15 in Rhoon gaat definitief door. Het rijk heeft hiervoor eind vorige week de subsidie beschikbaar gesteld. Planning is om in het eerste kwartaal van 2018 te starten met de aanleg. Met ruim 16.000 panelen wordt Zonnepark Albrandswaard voorlopig het grootste zonnepark van de regio.

 • Onderzoek speelplek Bakkerspark

  Enkele speeltoestellen op de speelplek in het Bakkerspark in Portland zijn aan vervanging toe. Via een korte online vragenlijst willen wij te weten komen naar wat voor soort speeltoestellen uw voorkeur uitgaat en  voor welke leeftijd er toestellen geplaatst moeten worden.

 • Overlast waterplanten in de Koedoodseplas en Gaatkensplas

  De gemeente krijgt regelmatig vragen of de begroeiing in het water kan worden gemaaid. De Koedoodseplas en Gaatkensplas en andere wateren groeien in de zomer dicht door waterplanten. Hierdoor is varen, vissen en zwemmen soms lastig. We willen graag aan deze vraag tegemoet komen, maar door aangescherpte landelijke regelgeving mogen waterplanten nog maar beperkt worden gemaaid.

 • 9 augustus: inloopavond Shell Pernis

  Woensdag 9 augustus organiseert Shell Pernis een inloopavond voor buren, omwonenden en andere geïnteresseerden naar aanleiding van de incidenten van afgelopen week. Alle informatie hierover is te vinden op www.shell.nl/pernis.

 • 26 augustus: Verwarmen zonder gas dag bij de WoonWijzerWinkel

  Kom op zaterdag 26 augustus tussen 9.00 en 13.00 uur naar de ‘Verwarmen zonder gas dag’ in de WoonWijzerWinkel (Directiekade 2, Rotterdam). Deze dag staat in het teken van verwarmen zonder gas met warmtepompen, houtkachels en elektrische (infrarood)verwarming.

 • Hoe ervaart u de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt?

  Binnenkort ontvangt u mogelijk per post een uitnodiging van I&O Research om de vragenlijst van de veiligheidsmonitor in te vullen. Dit is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie bij u in de buurt. Door uw mening te geven, kunt u bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt. In Albrandswaard zijn 1.332 willekeurig gekozen inwoners voor het onderzoek geselecteerd.

 • Herstel geluidscherm Groene Kruisweg, Poortugaal

  In het geluidscherm langs de Groene Kruisweg zijn meerdere ruiten door vandalisme vernield. Het scherm biedt nu een armoedig uitzicht voor omwonenden. De gemeente heeft daarom besloten vijftien ruiten in het scherm te vervangen.

 • 23 september: Burendag

  Opruim- of schoonmaakacties, de buurt opvrolijken met een paar fleurige plantenbakken of samen genieten van een heerlijke lunch. Elkaar ontmoeten en gezellig samenzijn: dáár is Burendag voor bedoeld. Dit jaar vieren we het jaarlijks terugkerende evenement op 23 september.

 • Brengt u een bezoek aan onze balies? Maak tijdig een afspraak!

  Voor steeds minder producten hoeft u persoonlijk langs te komen bij de gemeente. Die producten regelt u online, waar en wanneer u maar wilt, gemakkelijk en snel. Voor sommige zaken is het echter nodig dat u persoonlijk aan de balie komt. Om u sneller en beter van dienst te kunnen zijn werken wij uitsluitend op afspraak. Wij streven ernaar u binnen 5 minuten te helpen.

 • Belevingsonderzoeken park Rhoon, centrum Poortugaal en wijk Valckesteyn

  De beleving die u als inwoner van uw omgeving heeft, wordt gevormd door de samenhang en de balans tussen inrichting, beheer en het gebruik van de openbare ruimte. Om richting te kunnen geven aan onze plannen en maatregelen willen wij graag van u weten hoe u de openbare ruimte beleeft en wat uw wensen en behoeften zijn. Wij willen u daarom vragen de enquête(s) die voor u van toepassing is in te vullen.

 • WOZ-waarde inzien via landelijk loket

  U kunt nu de WOZ-waarde van uw woning inzien via het landelijke WOZ waardeloket.

 • Sanering Rhoonse stort

  Binnenkort wordt gestart met de werkzaamheden om de ‘Rhoonse Stort’ te voorzien van een nieuwe afdeklaag. In het verleden zijn op deze oude stortplaats langs de dijk tussen de jachthaven en de Schenkeldijk bomen geplant. Vooruitlopend op de werkzaamheden moeten deze bomen worden gekapt. Het gaat daarbij om ca. 5 hectare bosbeplanting. Om risico’s in de toekomst te voorkomen is het helaas niet mogelijk om op deze locatie bomen terug te planten.

 • 24 juni: Burgemeester met rode bank op hulpverleningsdag

  Zaterdag 24 juni is in Albrandswaard de hulpverleningsdag voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Net als de voorgaande edities wordt deze dag gehouden bij de brandweerkazerne aan de Schroeder van der Kolklaan in Poortugaal. Ook burgemeester Hans Wagner is van de partij. Hij is er tussen 11.00 en 12.30 uur met zijn rode bank.

 • Hitteplan Zuid-Holland van kracht: blijf goed drinken

  Maandag 19 juni liet het RIVM weten dat het hitteplan geactiveerd wordt voor Midden en Zuid-Nederland. Het KNMI verwacht dat de temperaturen vanaf die dag een aantal dagen op rij hoog zijn.

 • 20 juni: inloopbijeenkomst Algemene Plaatselijke Verordening

  Op dinsdag 20 juni organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst over de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In de APV staan regels op het gebied van openbare orde en veiligheid en de buitenruimte. Doel hiervan is om de gemeente netjes en leefbaar te houden. Graag horen wij van u wat u van de regels die in de APV staan vindt.

 • Inzameling taxus

  In jonge twijgen van de taxushaag zit een belangrijke grondstof die wordt gebruikt voor chemotherapieën (baccatine). U kunt de hoop van kankerpatiënten vergroten  door het snoeiafval van de taxus uit uw eigen tuin in te leveren. Dit kan de hele zomer (tot en met 31 augustus) op het afvalscheidingsstation in Rhoon (Nijverheidsweg 3) en de begraafplaats in Poortugaal (Kerkstraat 90).

 • 17 juni: Burgemeester Wagner met rode bank in Portland

  Ook dit jaar is burgemeester Hans Wagner weer op ‘tour’ met zijn rode bank. Zaterdag 17 juni staat de bank in Portland aan het Hof van Portland (bij Albert Heijn).

 • 22 juni: vergadering kindergemeenteraad

  Donderdag 22 juni is de eerste Albrandswaardse kindergemeenteraad. Deelnemers zijn 32 leerlingen uit de groepen 8 van basisscholen Valckesteyn, De Parel, Don Bosco en De Grote Reis. Zij gaan met elkaar in debat over vier plannen; één van iedere school. Alle plannen hebben als thema ‘spel en vrije tijd’. De vergadering start om 18.00 uur stipt en wordt om 19.30 uur afgesloten. Voorzitter van de kindergemeenteraad is raadsvoorzitter en burgemeester Hans Wagner.

 • Blauwalg in Albrandswaard

  In de Gaatkensplas en Koedoodseplas is blauwalg geconstateerd. Ook op andere locaties in Albrandswaard kan blauwalg voorkomen. Blauwalg is een bacterie die eruit ziet als een olieachtige groene/blauwe drijflaag op het water. De bacterie ontstaat bij warm weer. Blauwalgen kunnen giftige stoffen bevatten waar mens en dier ziek van kunnen worden. Voorkom aanraking met het water en laat honden niet in het water zwemmen of van het water drinken.

 • Doe mee met de Daadwerkelijk in de buurtdag!

  Ambtenaren hebben hun agenda’s al geblokt op donderdag 5 oktober. Want dan is het Daadwerkelijk in de buurtdag. Op die dag stropen medewerkers van de gemeente hun mouwen op voor onze inwoners.  En daarvoor zijn we nu op zoek naar activiteiten om mee aan de slag te gaan.

 • Lokale regels moeten begrijpelijker en eenvoudiger

  De komende maanden is de gemeente hard aan de slag met het aanpassen van de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening. De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn dat de regels begrijpelijk moeten zijn en een duidelijk doel hebben. En ook niet onbelangrijk: er moet draagvlak voor zijn in de samenleving. De gemeente gaat daarom in gesprek met onder andere inwoners, ondernemers en partners zoals politie en brandweer.

 • Enquête Snelfietsroute F15 IJsselmonde

  Begin mei is gestart met de werkzaamheden om de bestaande fietsinfrastructuur tussen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk te verbeteren. De werkzaamheden zijn onderdeel van de realisatie van de Snelfietsroute F15 IJsselmonde.

 • Opbrengst taxusinzameling bekend

  Van juni tot en met augustus 2016 was het mogelijk snoeisel van taxushagen in te leveren bij de gemeente. Stichting Vergroot de Hoop houdt deze jaarlijkse actie om geld en taxussnoeisel in te zamelen voor de strijd tegen kanker. Afgelopen jaar is leverden de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk 12m3 taxussnoeisel in.

 • E-mailverkeer volledig hervat

  Het e-mailverkeer met de gemeente is tijdelijk verstoord geweest. Het verkeer is inmiddels volledig hervat.

 • Actualisatie gemeentegids

  De gemeentegids van Albrandswaard wordt komend jaar weer uitgegeven door Akse Media B.V. uit Den Helder. Akse Media is gestart met de actualisatie van de redactionele adressen voor de gemeentegids 2017 - 2018.

 • Cursus Politiek Actief voor inwoners van Albrandswaard

  Op woensdag 31 mei start de cursus Politiek Actief voor inwoners die zich met de lokale politiek willen gaan bezighouden. De cursus wordt georganiseerd door de gemeenteraad van Albrandswaard.

 • Per 1 juni 2017: nieuwe openingstijden balies gemeentehuis

  Per 1 juni gelden nieuwe openingstijden van de balies in het gemeentehuis. Om u sneller en beter van dienst te kunnen zijn, werken wij uitsluitend op afspraak en zijn de balies voortaan ook op vrijdagmiddag en woensdagavond open.

 • Een tweede leven voor de Polderschuur

  De Polderschuur aan de Emmastraat in Poortugaal sluit op 1 november 2017 haar deuren. De gemeente wil het gebouw weer zo snel mogelijk ten goede laten komen aan de samenleving, daarom wordt het beschikbaar gesteld aan een vereniging of stichting uit Albrandswaard met het meest passende maatschappelijk doel.

 • Enquête maatregelen verkeersveiligheid rondom Don Bosco school

  Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft vorig jaar onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid rondom de Don Bosco school aan de Havendam in Rhoon. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de gemeente een aantal maatregelen genomen. Zo is er aan de Havendam eenrichtingsverkeer ingesteld en een  Kiss & Ride zone aangelegd. Daarnaast worden ouders en kinderen gestimuleerd om op de fiets naar school te komen of de auto op een andere locatie te parkeren. Wij willen graag weten wat u van deze maatregelen vindt. 

 • Toespraak burgemeester Wagner herdenking 4 mei 2017

  Toespraak van waarnemend burgemeester Hans Wagner tijdens de herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk in Poortugaal op 4 mei 2017.

 • Knippen of sproeien tegen buxusmot

  Dode blaadjes, kale takken en spinnenwebben in uw buxus? Grote kans dat de buxusmot zich in uw buxus heeft genesteld. De rupsen vreten de groene blaadjes in een recordtempo weg. Eerst schrapen ze de onderkant van het bladmoes weg. Daarna beginnen ze bladeren aan elkaar te spinnen waardoor u de rupsen ook gaat zien. Zodra de temperatuur in het voorjaar boven de tien graden komt, komen de rupsen massaal uit hun eitjes. Wees er snel bij om ze te bestrijden, want in korte tijd maken ze complete buxushagen en -struiken kapot.

 • 10 mei: Bijeenkomst Buurt Bestuurt Poortugaal

  Woensdag 10 mei is er in de Polderschuur aan de Emmastraat in Poortugaal een bijeenkomst van Buurt Bestuurt Poortugaal. De bijeenkomst begint om 19.00 uur.

 • Herdenkingsbijeenkomst donderdag 4 mei

  Het Comité Herdenking Gevallenen Albrandswaard nodigt u van harte uit voor de openbare herdenkingsbijeenkomst op donderdagavond 4 mei 2017. Wij ontvangen u graag in de Dorpskerk aan de Groene Kruisweg in Poortugaal of in de Dorpskerk aan de Dorpsdijk in Rhoon.

 • Oudheidkamer zoekt merklappen

  Voor de volgende tentoonstelling, die na de zomervakantie van start gaat, zoekt de Oudheidkamer merklappen. Misschien heeft u er nog één thuis liggen, die u voor de duur van de expositie, beschikbaar wilt stellen.

 • Inzamelactie kleine elektrische apparaten

  Heeft u een kapot elektrisch apparaat of een spaarlamp die het niet meer doet? Inleveren bij het afvalscheidingstation is altijd goed. De apparaten zitten vol grondstoffen voor nieuwe producten en u bent van uw spullen af. Bovendien kunt u meesparen voor het Repair Café en maakt u zelf kans op mooie prijzen!

 • Nieuwe website gemeente Albrandswaard online

  De gemeente Albrandswaard heeft een nieuwe website. Met een druk op de knop zette wethouder Hans van der Graaff 19 april de site online.

 • Uitslag enquête Kids Only Forum, Poortugaal

  Binnenkort plaatsen wij op de speelplek aan het Forum in Poortugaal een nieuw speeltoestel. De kinderen uit die buurten mochten kiezen uit 3 leuke speeltoestellen.

 • Gewijzigde ophaaldagen afval tijdens feestdagen

  Vanwege de feestdagen zijn de ophaaldagen van het afval gewijzigd.

 • Wijziging spreekuur wijkagent Portland

  Vanaf deze maand is het spreekuur van de wijkagent van Portland, Johan Hessels, op dinsdagavond in de oneven weken (was voorheen donderdagavond). Tijd en plaats zijn wel hetzelfde gebleven: van 19.00 tot 20.00 uur in wijkcentrum Portland aan het Hof van Portland.

 • Kringlooporganisaties slaan handen ineen

  Alle Albrandswaardse kringloopinitiatieven, milieudoelstellingen, goede doelen en welzijnsactiviteiten voor de inwoners van de gemeente samenbrengen op een unieke ontmoetingsplek in een Maatschappelijk Warenhuis. Dat is de ambitie van acht kringloopinstellingen. Op donderdag 6 april 2017 komen initiatiefnemers Stichting Casa Lumina, de stichting Diaconaal- en Informatiecentrum Albrandswaard, de stichting Vrienden van de Dorpskerk Poortugaal, de stichting Wereldwinkel Rhoon, de Snuffelloods Maranathakerk Rhoon, Antes (v/h Bouman Delta), Opnieuw en Co en de NV BAR-Afvalbeheer bijeen om hun samenwerkingsintentie te bekrachtigen.

 • Aanpak wateroverlast Ribbiuslaan en omstreken

  Afgelopen jaar hebben bewoners van G.E.C. Ribbiuslaan, Jan Kooijmanlaan en de C. Barendregtlaan meerdere keren te maken gehad met wateroverlast bij zware regenval. Om verdere problemen te voorkomen wil het college van B&W op korte termijn een deel van de riolering in het gebied vervangen. Een voorstel hiervoor wordt binnenkort besproken door de gemeenteraad.

 • Gewijzigde openingstijden tijdens feestdagen

  Wilt u langskomen op het gemeentehuis, iets inleveren bij het afvalscheidingstation of een afspraak maken met één van de medewerkers van de gemeente? Houd dan rekening met afwijkende openingstijden tijdens de feestdagen.

 • Vanaf 3 april: dynamische afsluiting Tijsjesdijk in werking

  Op maandag 3 april 2017 wordt de dynamische afsluiting van de Tijsjesdijk bij de Dorpsdijk in Rhoon weer in werking gesteld.

 • 55+ beurs Wonen, Lifestyle en Advies

  Bent u 55+ en wilt u meer weten over wonen, lifestyle en zorg? Kom dan op 8 april naar de gratis 55+ beurs Wonen, Lifestyle en Advies in het Dienstencentrum aan de Windsingel 166 in Barendrecht.

 • Kids Only - Forum, Poortugaal: stem op jouw favoriete speeltoestel!

  Binnenkort plaatsen wij op de speelplek aan het Forum in Poortugaal een nieuw speeltoestel. De kinderen kunnen online stemmen op hun favoriete toestel voor het speelplekje.

 • Verkeersmaatregelen Portlandse Baan

  In de afgelopen twee jaar zijn op de Portlandse Baan tussen de Rhoonse Baan en Koedoodsedijk verschillende ongelukken gebeurd. Om gericht actie hiertegen te kunnen ondernemen, is in de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de toedracht van deze ongelukken. Op basis van dit onderzoek neemt de gemeente binnenkort een aantal maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

 • 5 april: informatiebijeenkomst organiseren van evenementen

  Op woensdag 5 april bent u van harte welkom bij de bijeenkomst over het organiseren van evenementen. Tijdens de bijeenkomst worden de laatste ontwikkelingen op het gebied van (de organisatie van) evenementen besproken. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen, te netwerken en informatie uit te wisselen. De bijeenkomst start om 19.30 uur.

 • Definitieve uitslag Tweede Kamerverkiezingen

  De definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in Albrandswaard is bekend. Het opkomstpercentage lag dit keer op 83,31%. Dat is 8% meer dan bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012. De meeste stemmen gingen naar de VVD, gevolgd door de PVV.

 • Realisatie 1e fase Hof van Spui kan van start

  De realisatie van woningbouwproject ‘Hof van Spui’ in Rhoon komt in zicht. Afgelopen week ondertekenden de gemeente en Bouwbedrijf Wagemakers een samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van Spui Fase I. In Fase 1 worden 21 woningen gerealiseerd.

 • Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen

  De voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in Albrandswaard is bekend. Het opkomstpercentage lag dit keer op 83,69%. Dat is 8,65% meer dan bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012. De meeste stemmen gingen naar de VVD, gevolgd door de PVV. De definitieve uitslag wordt vrijdag 17 maart 2017 bekendgemaakt.

 • Gratis compost ophalen bij het afvalscheidingstation

  Vanaf zaterdag 25 maart kunt u weer gratis compost ophalen bij het afvalscheidingstation aan de Nijverheidsweg 3 in Rhoon. Met deze actie bedanken wij u voor uw inspanning gft-afval gescheiden aan te leveren. Uw verwerkte gft-afval krijgt u nu dus terug in de vorm van compost!

 • Tussentijdse opkomstpercentages Tweede Kamerverkiezingen

  U mag vandaag naar de stembus om te stemmen voor de Tweede Kamer. U kiest de volksvertegenwoordiging voor een periode van vier jaar. Na de Tweede Kamerverkiezingen is er niet alleen een nieuwe volksvertegenwoordiging, maar komt er ook een nieuw kabinet. Hier vindt u de opkomstpercentages van 11.00, 13.00 en 19.00 uur van de 14 stembureaus in de gemeente Albrandswaard.

 • Vrijdagmiddag 17 maart: afdeling Publiekszaken gesloten

  Het is vrijdag 17 maart 2017 tussen 15.00 en 16.30 uur niet mogelijk uw aangevraagd(e) paspoort, identiteitskaart of rijbewijs af te halen.

 • College legt concept zienswijze voor aan gemeenteraad: “Geen windmolens in en rond Albrandswaard”

  De gemeente Albrandswaard is van plan een zienswijze in te dienen bij de provincie Zuid-Holland. Deze zienswijze gaat over vier nieuwe locaties die de provincie heeft aangewezen voor de realisatie van windenergie: Beneluxplein, Distripark Eemhaven, Beerenplaat en Poort van Charlois. Met de zienswijze wil de gemeente Albrandswaard onderbouwen waarom de provincie moet afzien van windmolens op genoemde locaties.

 • Opruimactie fietsenstallingen metrostations

  In de fietsenstallingen bij de metrostations Poortugaal (Hofhoek) en Rhoon (Stationsstraat, Debussystraat en Mozartlaan) staan sommige fietsen langdurig gestald. Binnenkort gaat de gemeente deze fietsen van een waarschuwingssticker voorzien. De eigenaren van deze fietsen hebben tot 5 april 2017 de tijd hun fiets weg te halen. Fietsen die niet worden opgehaald, worden door de gemeente verwijderd. Aangezien het niet duidelijk is wie de eigenaar is, beschouwen wij de fietsen als een gevonden voorwerp (zie artikel 5:5 Burgerlijk Wetboek).

 • Zaterdag 25 maart: Landelijke Opschoondag. Doet u ook mee?

  Op zaterdag 25 maart organiseert NederlandSchoon de Landelijke Opschoondag. Ook de gemeente Albrandswaard doet weer mee aan dit initiatief.

 • Militaire oefening

  Van maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart 2017 vindt er een geplande oefening plaats in Albrandswaard. Het gaat om een oefening in het kader van de opleiding van mariniers. Aan deze oefening nemen 45 personen deel en wordt logistiek ondersteund door 7 wielvoertuigen.

 • Samen voor betere onderlinge zorg - Goede ideeën gezocht!

  Een goede en gezonde manier van leven. Dat is iedereen gegund, maar niet iedereen kan dat zonder hulp voor elkaar krijgen. Daarom nodigt de gemeente Albrandswaard maatschappelijke partners én inwoners uit met ideeën te komen om de onderlinge zorg en ondersteuning tussen inwoners te stimuleren.

 • Kunstgras in Albrandswaard: vragen en antwoorden

  De uitzending van het televisieprogramma Zembla van 5 oktober 2016 over het gebruik van rubberkorrels op kunstgras sportvelden heeft op verschillende plaatsen in het land tot reacties geleid. Uit de uitkomsten van het onderzoek van het RIVM, die op 20 december bekend werden gemaakt, blijkt dat het risico voor de gezondheid bij sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is. Dat betekent dat het verantwoord is om op deze velden te sporten. De gemeente Albrandswaard neemt daarom geen maatregelen. Het volledige rapport is te vinden op de website van het RIVM. Hieronder enkele vragen en antwoorden over de kunstgrasvelden en de situatie in Albrandswaard.

 • Oudheidkamer zoekt kunst

  Tijdens de zomervakantie gaan de medewerkers van de Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal een nieuwe tentoonstelling inrichten. Deze zal in het teken staan van kunstwerken met als onderwerp specifieke gebouwen en plekjes in Rhoon en/of Poortugaal. Hierbij wordt gedacht aan schilderijen, tekeningen, maar ook borduurwerk, patchwork, enz. Mocht u een dergelijk kunstwerk voor de duur van de tentoonstelling in bruikleen willen afstaan, dan kunt u contact opnemen met de Oudheidkamer.

 • Start acquisitie gemeentegids 2017 - 2018

  Uitgeverij Akse Media uit Den Helder is gestart met de advertentieacquisitie voor de gemeentegids van Albrandswaard 2017 - 2018. Albrandswaardse bedrijven en instellingen kunnen benaderd worden door de heer B. Geelen van Akse Media.

 • Vraag over belastingaanslag? Neem contact op met het SVHW!

  Het SVHW verzorgt de heffing en invordering van de belastingen voor de gemeente Albrandswaard. In de periode van 11 tot en met 25 februari vallen de jaarlijkse aanslagen weer op de mat. Om mensen die vragen hebben over hun aanslag sneller te woord te staan, verruimt SVHW van 13 februari tot en met 3 maart de telefonische openingstijden. Gedurende die periode is het SVHW van maandag tot en met donderdag telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 18.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer (0186) 577 222 of (0800) 02 00 873.

 • Nieuwe bedrijfskleding

  Medewerkers van de gemeentelijke groenvoorziening, riolering, afvalinzameling en begraafplaatsen dragen sinds kort alleen nog maar duurzame bedrijfskleding.

 • 9 februari: Bijeenkomst Buurt Bestuurt Poortugaal

  Donderdag 9 februari is er in de Polderschuur aan de Emmastraat in Poortugaal een bijeenkomst van Buurt Bestuurt Poortugaal. De bijeenkomst begint om 19.00 uur.

 • Makkelijk gemeentezaken regelen via mijn.overheid.nl

  Bij de gemeente Albrandswaard kunt u verschillende zaken digitaal aanvragen. Antwoordbrieven en alle overige berichten van de gemeente ontvangt u tot nu toe altijd via de post. Dat kan binnenkort anders met MijnOverheid.

 • Afvalcampagne ‘Beter scheiden, Minder afval’ van start

  Op woensdag 1 februari 2017 is in Albrandswaard de afvalcampagne ‘Beter scheiden, Minder afval’ van start gegaan. Het doel van deze campagne is om het afval in onze gemeente beter te scheiden door inwoners bewust of bewuster te maken van het belang van goed afval scheiden.

 • 2 februari: vergadering Seniorenraad Albrandswaard

  Donderdag 2 februari 2017 om 10.00 uur is er een vergadering van de Seniorenraad in het Wijkcentrum De Boekenstal, Dorpsstraat 34 in Poortugaal.

 • 18 januari: Bijeenkomst Buurt Bestuurt Portland

  Woensdag 18 januari 2017 is er in het Wijkcentrum aan het Hof van Portland 41 een bijeenkomst van Buurt Bestuurt Portland. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

 • Nieuwjaarstoespraak burgemeester Hans Wagner

  Burgemeester Hans Wagner heeft maandag 9 januari 2017 tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis in Poortugaal zijn nieuwjaarstoespraak gehouden.

 • Gemeente nu ook bereikbaar via WhatsApp

  Vanaf maandag 2 januari 2017 is de gemeente Albrandswaard ook bereikbaar via WhatsApp. Het betreft een proef van 1 jaar waarbij u ons via WhatsApp vragen kunt stellen. Wij willen tijdens dit proefjaar kijken of het gebruik van de populaire berichtendienst ook voor onze inwoners nuttig en effectief is. Wij zijn u graag digitaal van dienst!

 • Vanaf 1 januari geen eigen bijdrage meer voor begeleiding en respijtzorg

  Vanaf 1 januari 2017 hoeven inwoners van Albrandswaard die begeleiding ontvangen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning geen eigen bijdrage meer te betalen voor deze zorg. Ook voor de zorg die tijdelijk wordt ingezet om mantelzorgers te ontlasten bij hun zorg voor een naaste wordt vanaf deze datum geen eigen bijdrage meer in rekening gebracht.